Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych – Cena ubezpieczenia fotowoltaiki

Ubezpieczenie Paneli FotowoltaicznychPolisa mieszkaniowa, która chroni zamontowaną na nim fotowoltaiczną instalację wynosi ok. 400zł rocznie. Jedno z jej ogniw kosztuje 500 zł. Warto wiedzieć jakie towarzystwa oferują ubezpiecznie fotowoltaiki.

Wiadomo, iż korzystanie z zielonej energii jest przyjazne dla środowiska, ale również opłacalne. W tym celu dobrze jest wykorzystać promienie słoneczne. Obecnie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej można uzyskać dofinansowanie. Warto zdecydować się na zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej nawet w ramach zwykłej polisy mieszkaniowej.

Panele fotowoltaiczne i panele słoneczne – różnica

Dzięki instalacji fotowoltaicznej można zaoszczędzić i jednocześnie otrzymać zyski. Pobrana energia z promieni słonecznych zostaje przetworzona na energię elektryczną, którą mona zasilać domowe sprzęty. Uzyskaną nadwyżkę można sprzedać przedsiębiorcom, którzy specjalizują się w dystrybucji energii.

Instalacja solarna jest przeznaczona do produkcji energii cieplnej. Dzięki niej można ogrzać wodę i wspomóc instalację centralnego ogrzewania. Nadwyżki energii nie można jednak spieniężyć.

Oblicz Ubezpieczenie Paneli Fotowoltaicznych

Ubezpieczenie domu/mieszkania z instalacją fotowoltaiczną

Elementy instalacji solarnej/fotowoltaicznej mogą być dostępne w podstawowej bądź rozszerzonej wersji polisy. W podstawowej – fragmenty instalacji traktuje się jako stałe elementy nieruchomości. Dotyczy to paneli zamontowanych na dachu i elementów umiejscowionych wewnątrz mieszkalnego budynku. Instalacja fotowoltaiczna/solarna wpływa na wzrost wartości domu, zatem suma ubezpieczenia paneli fotowotaicznych Szczecin także będzie wyższa.

Jeśli panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne montuje się na posesji to mogą one zostać dołączone do polisy mieszkaniowej jako rozszerzenie z tytułu budowli, które są trwale związane z gruntem. Tak można też ubezpieczyć garaż wolnostojący, budynki gospodarcze itd.

Istotne jest, że towarzystwa prowadzają ograniczenia przy sumach ubezpieczenia dla fotowoltaiki i solarów. Przykładowo, Generali za takie zniszczenia wypłaca rekompensatę do 30 000 zł. Każde towarzystwo ma oczywiście ustaloną inną stawkę.

Ochrona instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych z polisy mieszkaniowej odnosi się do dwóch aspektów. Jednym z nich jest zabezpieczenie finansowe przed bezpośrednimi szkodami wywołanymi przez zdarzenia losowe. Drugi z nich to zabezpieczenie finansowe na wypadek ewentualnych strat spowodowanych przestojem uszkodzonej instalacji. Są one chronione w zależności ile trwa polisa mieszkaniowa. Zwykle nieruchomości ubezpiecza się na rok, a potem można taką umowę przedłużyć bądź przerwać.

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych – koszt

Zgodnie z danymi zawartymi na stronie instalacjebudowlane.pl, średni koszt fotowoltaicznej instalacji o mocy 4kW wynosi ok. 30 tys. zł dla przeciętnego wolnostojącego domu. Biorąc pod uwagę dom wolnostojący o pow. 120 m2 i polisę chroniącą mury oraz stałe elementy przed powodzią, zdarzeniami losowymi, wandalizmem, kradzieżą z włamaniem i stłuczeniem elementów szklanych, najtańszą polisę można kupić w Link4 – 275 zł, a najdroższą w Inter Polska – 508 zł. Średni koszt tego ubezpieczenia wynosi 391,50 zł.

Panele fotowoltaiczne i solarne – gdzie ubezpieczyć?

Ubezpieczenie Fotowoltaiki Szczecin

Towarzystwa ubezpieczeniowe coraz częściej oferują instalacje fotowoltaiczne i solarne w swoich polisach mieszkaniowych. PZU pokrywa np. koszty demontażu zużytych elementów instalacji do 15% SU. Warta w tym samym % rekompensuje koszty związane ze stłuczeniem paneli fotowoltaicznych i słonecznych. Wiener natomiast pozwala na ubezpieczenie fotowoltaiki i solarów osobno, zatem nie w ramach polisy mieszkaniowej. Concordia w swojej ofercie posiada szeroką ochronę przed złodziejami/wandalami. Link4 także rozszerzył swoją ofertę o panele zamontowane w obrębie domku letniskowego. Generali z kolei wypłaca do 30 000 zł za zniszczenia instalacji solarnej/fotowoltaicznej.

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej – PZU

Polisa Dom w PZU oferuje ochronę za zainstalowane panele fotowoltaiczne do mocy 20 kW. Zamontowanie paneli na stałe stanowi warunek do wypłaty odszkodowania. Ubezpieczenie zapewnia też pomoc finansową w ewentualnych zdarzeniach losowych, a rekompensata finansowa obejmuje aż do 180 dni awarii. Kiedy panele zostały stłuczone albo pęknięte podczas wadliwego montażu to odszkodowanie w tym przypadku nie przysługuje.

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych – Warta

Warta chroni panele słoneczne, ale muszą one zostać zamontowane na stałe albo na nieruchomości, albo w jakimkolwiek miejscu posesji. Ochrona odnosi się do stłuczenia paneli. W tym wypadku firma wypłaci aż do 15% sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych – Wiener

Wiener oferuje polisę dla paneli fotowoltaicznych, której ubezpieczenie kosztuje już od 40 zł za rok ochrony. Ta ochrona odnosi się do 18 zdarzeń losowych i kradzieży fotowoltaiki.

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych – Concordia

Concordia chroni panele słoneczne nie tylko od zdarzeń losowych, ale też kradzieży z włamaniem, kradzieży zwykłej oraz aktów wandalizmu. Odszkodowanie jest wypłacane zgodnie z wartością odtworzeniową. Są to koszty naprawy/kupna nowej instalacji. Wszystko zależy jednak od stopnia powstałej szkody.

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych – Link4

W Link4 instalacje fotowoltaiczne oraz solarne, które są zamontowane trwale na posesji są rozumiane jako budowla. Można je zatem chronić jako zdarzenia losowe czy też inne dodatkowe ryzyka, w tym wandalizm. Dodatkowo można też chronić polisą panele zamontowane w obrębie domku letniskowego.

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych – Generali

W Generali można chronić panele słoneczne/fotowoltaiczne na posesji, jeśli są trwale związane z gruntem. Maksymalne odszkodowanie wynosi 30 000 zł.

Ochrona paneli fotowoltaicznych w domu – kiedy jest przydatna?

Panele słoneczne/fotowoltaiczne mogą zostać zniszczone przez liczne zdarzenia losowe, spośród których można wskazać m.in. na huragan, grad, ogień, powódź, upadek drzewa itd. Pewne elementy tej instalacji mogą zostać też skradzione bądź zniszczone. Chcąc zabezpieczyć się przed takimi okolicznościami, warto do polisy dobrać też kradzież z włamaniem/zwykłą i wandalizm.

Polisa mieszkaniowa musi być dopasowana zakresem ochrony i ceną. W szerokim ubezpieczeniu powinny znaleźć się dodatki, jak np. stłuczenie elementów szklanych. Warto wcześniej porównać oferty kilku firm i wybrać najbardziej odpowiednią dla siebie.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.