Ubezpieczenie domu w budowie ile kosztuje

Ubezpieczenie Domu W BudowieUbezpieczenie domu w budowie nie jest drogie. Posiadając dom w stanie surowym zamkniętym  można ubezpieczyć go też przed ewentualnym włamaniem. Kupując projekt nowego domu już wtedy warto pomyśleć jak można się zabezpieczyć. Obecnie w Polsce coraz bardziej popularne są ubezpieczenia majątkowe. Chronią one mienie ubezpieczonej osoby. Ubezpieczenie domu w budowie jest niestety rzadko wykupowane. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie ochrony budowanego domu przed wprowadzeniem się do niego.

Oblicz Ubezpieczenie Domu W Budowie

Ubezpieczenie domu w budowie – co to jest?

Celem tego ubezpieczenia jest ochrona budowanego domu przed pewnymi skutkami wydarzeń. Ubezpieczenie domu w budowie to zawarcie umowy ubezpieczeniowej z danym towarzystwem. Trwa ono od momentu zawarcia polisy aż do odebrania domu przez nadzór techniczny i będzie on nadawał się do zamieszkania.

Ubezpieczenie domu w budowie – co obejmuje?

Ubezpieczenie domu w budowie jest przede wszystkim przeznaczone dla osób budujących np. jednorodzinny dom. Ubezpieczenie domu w budowie obejmuje skutki zdarzeń losowych oraz kradzież z włamaniem, która wymaga, żeby dom podczas budowy był w zamkniętym surowym stanie.

Ubezpieczenie domu w budowie stanowi ochronę przed zdarzeniami losowymi, których nie da się przewidzieć albo zapobiec. To ubezpieczenie obejmuje ryzyko pojawienia się takich zdarzeń losowych jak np.:

 • pożar,
 • uderzenie pioruna,
 • silny wiatr,
 • grad,
 • ulewa,
 • upadek drzewa,
 • wybuch,
 • wjechanie samochodu w ścianę domu,

Ubezpieczyciel pokrywa zarówno koszty poniesionych strat, które powstały podczas danego zdarzenia losowego, jak i wydatki poniesione na sprzątanie po szkodzie, ratowanie przedmiotów albo opłacenie rzeczoznawców majątkowych.

Szczegółowe informacje na temat dokładnych zdarzeń losowych, zawsze znajdują się w pakiecie ubezpieczenia domu w budowie i jakie elementy podlegają tej ochronie – są uwzględnione w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

Ubezpieczenie domu w trakcie budowy – obowiązkowe czy nie?

Ubezpieczenie domu w trakcie budowy nie jest obowiązkowe. Mimo wszystko warto zastanowić się nad nim. Dzięki temu można już na wczesnym etapie realizacji budowy być lepiej chronionym przed ewentualnymi zdarzeniami losowymi.

Posiadając kredyt hipoteczny na postawienie domu, zapewne bank będzie żądał od danego kredytobiorcy zagwarantowania mu dodatkowego zabezpieczenia, np. w postaci ubezpieczenia domu w budowie.

Ubezpieczenie budowy domu a stan surowy otwarty i zamknięty

Do momentu uzyskania stanu surowego otwartego można wykupić tylko podstawową ochronę. Ubezpieczenie domu w stanie surowym otwartym chroni od pewnych zdarzeń losowych na mury i ściany oraz stałe elementy nieruchomości.

Po doprowadzeniu do stanu surowego zamkniętego, swoją polisę można jeszcze rozszerzyć o dodatkową ochronę, np. kradzież z włamaniem. To jest jednak możliwe po „zamknięciu” budowanego domu, zatem po wstawieniu okien i drzwi. Rozszerzona wersja ubezpieczenia nieruchomości w budowie obejmuje także materiały budowlane, narzędzia i maszyny.

Ubezpieczenie domu w budowie – kiedy wykupić?

Na ubezpieczenie domu w budowie najlepiej zdecydować się we wczesnym etapie, czyli od momentu rozpoczęcia prac ziemnych. Znajdujące się na posesji maszyny budowlane zawsze mogą zostać zniszczone na wypadek zdarzeń losowych. Dotkliwych strat można jednak uniknąć dzięki ubezpieczeniu domu w budowie.

Ubezpieczenie domu w trakcie budowy – koszty

Cena ubezpieczenia domu w trakcie budowy zależy od kilku czynników. Przykładowo, kiedy powierzchnia domu wynosi 110 mkw., ubezpieczenie budowy wiąże się z kosztami od 100  zł rocznie. Ta składka nie jest wysoka. Dodatkowo, ubezpieczenie domu w budowie może mieć zarówno podstawowy, jak i rozszerzony charakter. Oczywiście rozszerzona wersja wynosi więcej.

Ubezpieczenie domu w trakcie budowy – co wpływa na koszty?

Czynniki, które wpływają na koszty związane z ubezpieczeniem domu w budowie najczęściej obejmują:

 • lokalizację budowy,
 • konstrukcję domu,
 • metraż budowanego domu,
 • rodzaj zabudowy,
 • własne zabezpieczenia.

Należy pamiętać, iż im tańsze ubezpieczenie domu w budowie, tym węższy zakres ochrony. Mogą one swoim zakresem sprowadzać się wyłącznie do zdarzeń losowych, na gwarancyjna suma w takim ubezpieczeniu będzie również mała. Ubezpieczenia dla domów o murowanej konstrukcji są znacznie tańsze niż dla drewnianych domów, ponieważ występuje tam większe ryzyko pożaru.

Istotne jest, iż w większych miastach płaci się większe kwoty za ubezpieczenie. Ceny nieruchomości są bowiem wyższe w porównaniu do wiejskich terenów. Warto zwróci również uwagę na to, że koszty ubezpieczenia domu w budowie są większe nawet wtedy, kiedy budowa znajduje się w sąsiedztwie rzeki, ponieważ w takiej sytuacji ubezpieczenie obejmuje dodatkowo ryzyko związane z powodzią.

Jak ubezpieczyć dom w budowie?

Ubezpieczenie Domu W Budowie KradzieżPrzed podpisaniem umowy ubezpieczenia domu w budowie  najlepiej, aby znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę, która zagwarantuje jak najlepszy zakres ochrony. Dobrze jest zatem zastanowić się wcześniej przed jakimi ryzykami chce się ubezpieczyć. Zaleca się, żeby przeglądnąć, a następnie porównać kilka ofert, w tym OWU, a szczególną uwagę zwrócić na dział, który jest poświęcony wyłączeniom odpowiedzialności ubezpieczeniowej.

Po wybraniu już oferty kolejnym krokiem jest skontaktowanie się z danym ubezpieczycielem w celu zapoznania się z wymaganymi dokumentami do podpisania polisy. Podczas jej zatwierdzania należy wskazać dokładną lokalizację budowy wraz z innymi przedmiotami ubezpieczenia, jak np. znajdujące się elementy stałe wyposażenia domu, czyli podłogi, kominek, sanitariaty itd. i znajdujące się na tej posesji jeszcze budynki gospodarcze oraz budowle.

Sama działka, na której buduje się dom, nie podlega ochronie ubezpieczeniowej. Należy pamiętać, iż polisę można zawrzeć dopiero, kiedy rozpoczyna się budowę, czyli od momentu wykonywania pierwszych prac ziemnych przy fundamentach. Rozszerzenie ubezpieczenia o ryzyko kradzieży z włamaniem można dokonać dopiero po doprowadzeniu swojej budowy do stanu surowego zamkniętego.

Ubezpieczenie budowy domu jednorodzinnego – wymagane dokumenty

Zawierając ubezpieczenie domu w budowie nie można zapomnieć o istotnych dokumentach, które są wymagane, aby móc podpisać taką umowę. Pracownikowi firmy ubezpieczeniowej trzeba przede wszystkim przedstawić dowód tożsamości i dokumenty, które potwierdzają o tym, że osoba ubiegająca się o kredyt jest właścicielem wskazanej nieruchomości. Przykładem takiego dokumentu jest akt własności działki budowlanej i projekt budowlany, zgodnie z którym rozpoczyna się swoją inwestycję.

Pewne firmy ubezpieczeniowe mogą także wymagać okazania pozwolenia na budowę, żeby wiedzieć, jaki będzie zakres robót albo jaki dom zamierza się wybudować czy też co znajdzie się pod ochroną ubezpieczeniową, która będzie wynikać z ubezpieczenia domu w budowie.

Ubezpieczenie domu w budowie a problem z wypłatą odszkodowania

Pomimo wykupionego ubezpieczenia budynku w budowie może zdarzyć się, iż ubezpieczyciel będzie odmawiał wypłaty odszkodowania po wystąpieniu danej szkody. Trzeba pamiętać, że ma on do tego pełne prawo, ponieważ powoła się ona na wyłączenia odpowiedzialności uwzględnione w OWU polisy. To są takie sytuacje, kiedy ubezpieczyciel nie ma obowiązku wypłacić odszkodowania, ponieważ jego obowiązki względem ubezpieczonego wcale nie działają.

Można wskazać na kilka sytuacji, kiedy nie warto nawet ubiegać się o wypłatę odszkodowania. Spośród nich można wskazać na takie przyczyny jak:

 • szkoda została umyślnie spowodowana,
 • rozbudowuje się albo przebudowuje dom bez odpowiednich pozwoleń,
 • przemarzanie elementów budowy,
 • opady atmosferyczne, kiedy dom w budowie nie został jeszcze zadaszony albo nie posiadał zamkniętych zewnętrznych otworów,
 • pojazdy mechaniczne wykorzystywane do prac budowlanych,
 • wady konstrukcji budynku.

Kiedy ubezpieczenie domu w budowie uwzględnia dodatkowo ryzyko kradzieży z włamaniem to ubezpieczyć może odmówić nawet wypłaty odszkodowania, kiedy nie zadba się w odpowiedni sposób o właściwe zabezpieczenie budowanego domu. Przykładem może być niezainstalowanie zamków atestowanych w zewnętrznych drzwiach. Ponadto zaleca się, aby zabezpieczyć okna na parterze budowanego domu za pomocą np. antywłamaniowych rolet albo krat.

Najlepiej, aby jeszcze przed podpisaniem umowy ubezpieczenia domu w budowie zapoznać się ze szczegółami znajdującymi się w OWU polisy. Dzięki temu można na przyszłość wiedzieć, które są uznawane za typowe, a które za nietypowe wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela.

Kradzież na placu budowy – co warto ubezpieczyć podczas budowy domu?

Ubezpieczenie domu w budowie od kradzieży jest dopiero możliwe po doprowadzeniu budowy do stanu surowego zamkniętego, co zostało już wcześniej podkreślone. Można zatem ubezpieczyć się od kradzieży z włamaniem tak samo jak w przypadku polisy na dom. Istotne jest to, ze firma ubezpieczeniowa może zatem swoim oferowanym ubezpieczeniem objąć wszystko to, co znajduje się w budowanym domu oraz ruchomości i materiały wraz z narzędziami budowlanymi i maszynami.

Czy warto ubezpieczyć dom w trakcie budowy?

Warto zdecydować się na ubezpieczenie domu w trakcie budowy, ponieważ to zapewnia przede wszystkim bezpieczeństwo. Dzięki niemu można uchronić się przed ewentualnymi stratami. Warto ubezpieczyć się względem zdarzeń losowych, kiedy dom może ulec uszkodzeniu bądź zniszczeniu w ramach jego działania.

Kiedy dom będzie znajdował się już w stanie surowym zamkniętym, można pomyśleć jeszcze nad rozszerzeniem ochrony ubezpieczeniowej. Nie można cały czas pilnować placu budowy, kiedy nie znajduje się w jego pobliżu. Szczególnie w nocy złodziej może wyrządzić szkody. Posiadając to ubezpieczenie można również w tego typu sytuacjach liczyć na odszkodowanie z tytułu utraconego mienia.

Co się dzieje z ubezpieczeniem po wybudowaniu domu?

Kończąc już stawiać dom i posiadając wykupione ubezpieczenie domu w trakcie jego budowy od kradzieży albo od szkodliwego wpływu zewnętrznych czynników nie można zapomnieć o zgłoszeniu do swojego towarzystwa ubezpieczeniowego o zakończeniu budowy domu i chęci wprowadzenia się już do niego. W takiej sytuacji zapewne ubezpieczyciel zaproponuje jeszcze kontynuację polisy dla wybudowanego i gotowego już domu, ale dopłacając oczywiście powstałą różnicę w danej składce. Oczywiście zawsze można także zakończyć ubezpieczenie. Po wybraniu tej drugiej opcji, firma ubezpieczeniowa dokona dla klienta zwrotu składki za okres, który nie został jak dotąd wykorzystany. Należy także pamiętać, że w takiej sytuacji pospisuje się nową umowę ubezpieczenia wybudowanego domu na okres zbliżających się kolejnych 12 miesięcy, kiedy uzna się takie rozwiązanie za najbardziej stosowne, jak również uzasadnione pod względem ekonomicznym. Niezwykle istotne jest to, że zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, zakończenie budowy następuje dopiero po uzyskaniu dokumentów odbioru technicznego instalacji, a także po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie danego budynku.

Możliwość komentowania jest wyłączona.