Ubezpieczenie auta na zagranicznych numerach

Ubezpieczenie KrótkoterminoweUbezpieczenie komunikacyjne w Polsce są nadal najtańsze w Europie. Jest to dziwne zjawisko, ponieważ w innych krajach stale wzrastają ich ceny. Wiele osób obecnie zastanawia się nad wykupieniem polisy w Polsce na pojazd zarejestrowany za granicą. W końcu, można na tym bardzo dużo zyskać. Ceny w Polsce są naprawdę konkurencyjne. Warto zastanowić się, czy jest to w ogóle możliwe, a jeśli tak, to w jakich przypadkach.

Wiele osób zastanawia się, czy jeżeli właściciel samochodu jest zameldowany tylko w Polsce a jego współwłaściciel za granicą, a sam samochód który obecnie posiada zagraniczne tablice, będzie w ciągu roku przez 6 miesięcy w Polsce a przez drugą połowę roku za granicą, to czy jest możliwość wykupienia OC w Polsce?

Krótkoterminowe ubezpieczenia aut na zagranicznych numerach

Każdy szuka oszczędności. Nie ma więc w tym nic dziwnego, że osoby zza granicy, próbują ubezpieczyć samochód w Polsce. Ceny są w końcu znacznie niższe. Warto podkreślić, że składki na ubezpieczenie OC w innych krajach takich jak Wielka Brytania, Francja czy Niemcy są znacznie wyższe niż w Polsce. Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK z dnia 22 maja 2003 r. ubezpieczeniem OC muszą być objęte pojazdy zarejestrowane na terenie Polski. Ubezpieczenie takie zawierane jest na 12 miesięcy z opcją automatycznego przedłużenia na kolejny okres, jeśli żadna ze stron nie wypowie umowy. Ważny jest również art. 27 ww. ustawy. Przewiduje on możliwość ubezpieczenia pojazdu zarejestrowanego za granicą. Jest to jednak ubezpieczenie zawierane na okres krótszy niż 12 miesięcy i nazywane jest umową ubezpieczenia krótkoterminowego. Taka polisa nie jest automatycznie przedłużana. Warto podkreślić, że gdy już wygaśnie, użytkownik nie będzie mógł jej przedłużyć.

Polisę krótkoterminową na samochody, które zarejestrowane są za granicami naszego kraju, można zawrzeć na 30 dni. Większość ubezpieczycieli w Polsce właśnie takie warunki przedstawia swoim klientom. Jest to termin, który jest obligatoryjnie przestrzegany. Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym mówi, że pojazd sprowadzony z zagranicy dopuszcza się do ruchu jeżeli odpowiada wymaganym warunkom technicznym i jest zaopatrzony w tablice rejestracyjne z numerem rejestracyjnym składającym się z liter alfabetu łacińskiego i cyfr arabskich (…), a kierujący pojazdem ma przy sobie dokument stwierdzający dokonanie rejestracji i jednocześnie Właściciel pojazdu (…) jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia. Dlatego też, ubezpieczyciele nie mają innego wyboru, jak tylko oferowanie polis na tak krótki czas. Jaka jest cena ubezpieczenia krótkoterminowego? Zazwyczaj takie ubezpieczenie kosztuje od 60 zł. Zdarzają się oczywiście tacy ubezpieczyciele, którzy nie posiadają w zakresie ubezpieczeń samochodów na zagranicznych numerach odpowiedniej wiedzy. Sprzedają wtedy ubezpieczenia o pełnej wartości. Jednak, jest to niekorzystne rozwiązanie dla klienta, ponieważ może on mieć problem z uzyskaniem odszkodowania, gdy dojdzie do ewentualnego wypadku.

Zdecydowanie więc można powiedzieć, że w przypadku ubezpieczenia OC liczy się miejsce zarejestrowana pojazdu. Jeśli jest to poza granicami kraju, na dłuższe ubezpieczenie niż 30 dni nie możemy liczyć.

Tańsze OC w Polsce

Polak, który wyjeżdża za granicę, może zdecydować się na zarejestrowanie swojego samochodu w Polsce, a tym samym wykupienie tu ubezpieczenia. Jednak, jest to dość skomplikowane przedsięwzięcie. Przede wszystkim, musimy zapoznać się z przepisami ruchu drogowego obowiązującymi w danym kraju. Warto dowiedzieć się, jak kraj do którego się udajemy reguluje kwestię poruszania się pojazdem na zagranicznych tablicach rejestracyjnych. Kierowca musi zapoznać się z informacjami na temat dokumentów, które są wymagane podczas kontroli drogowej. Oczywiście musimy również przejść cały proces rejestracyjny pojazdu w Polsce. Trzeba będzie wnieść opłatę akcyzową, opłaty związane z badaniami technicznymi czy kosztami związanymi już stricte z postępowaniem administracyjnym w celu zarejestrowania. Są to koszty nowych tablic rejestracyjnych, nowego dowodu rejestracyjnego czy 500-złotowa opłata recyklingowa (która od 1 lipca 2015 r. zostanie zniesiona).

Następnie, kierowca będzie musiał udać się do urzędu skarbowego w celu uzyskania dokumentu potwierdzającego brak konieczności opłaty podatku od towaru i usług. Sytuacja jeszcze bardziej komplikuje się, gdy mamy dwóch współwłaścicieli pojazdu. Trzeba załatwić pełnomocnictwo, aby osoba mieszkająca na stałe w Polsce mogła załatwić sprawy związane z samochodem za osobę, która wyjechała za granicę. Oczywiście, wiąże się to z dużą ilością formalności. Czasem może okazać się, że przerejestrowanie pojazdu na terytorium Polski się nie opłaca. Opłaty, które trzeba będzie ponieść w związku z rejestracją oraz dość czasochłonny proces raczej nie zostaną zrekompensowane przez niższą składkę OC.

Warto również zaznaczyć, ze nie jest to rozwiązanie w pełni akceptowane. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej, jeśli emigrant na stałe przebywa w danym kraju UE, to pojazd powinien być zarejestrowany w kraju, w którym mieszka. Za stały pobyt uważa się przebywanie za granicą już od 6 miesięcy. Zasady rejestracji posiada każdy kraj z osobna i mogą się one od siebie różnić. Warto podkreślić, że zgodnie z zasadami prawa europejskiego ubezpieczenie pojazdu powinno nastąpić w kraju jego rejestracji. Dlatego, jeśli właściciel samochodu przebywa za granicą, jego samochód powinien zostać tam właśnie zarejestrowany.

Możliwość komentowania jest wyłączona.