Sprzedaż AC w dół ceny Autocasco w górę

Wzrost Cen AutocascoMiniony rok nie był najlepszy dla ubezpieczenia Auto Casco. Niestety w przyszłym roku dodatkowe ubezpieczenie będzie kosztowało jeszcze więcej.
O ile na koniec III kwartału 2014 roku wynik techniczny w autocasco wyniósł +252 mln zł, to już rok później rynek AC odnotował stratę na poziomie -56 mln zł. Jest to efektem dwóch czynników: konieczności wdrożenia wytycznych likwidacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego i wojny cenowej.

Krzysztof Skarbek, dyrektor departamentu sprzedaży UNIQA, jest zdania, że strata w komunikacyjnych polisach OC była tak duża, ze względu na brak pomysłu, jak ten problem rozwiązań. W efekcie zaczęto ciąć ceny w AC, co doprowadził odo kryzysu w tym sektorze. Szanuje się, że starty wynoszą około 1 mln zł. Dziury nie uda się jednak tak szybko załatać podwyższą stawek, która była do tej pory. Trzeba podjąć bardziej restrykcyjne działania. Już od października ceny obowiązkowych polis dla kierowców w niektórych firmach wzrosły o 5%. Po Nowym Roku również zapowiadana jest kolejna podwyżka. Na wzrost cen mogą również wpłynąć konsolidacja rynku oraz planowany podatek od aktywów.

Pomimo tego nasi klienci nie muszą się martwić ponieważ u nas ceny ciągle pozostaną na nie zmienionym poziomie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.