Nowe przepisy odnośnie recyclingu pojazdów

Ustawa O Recyklingu PojazdówOd 1 stycznia 2016 dealerzy samochodowi i właściciele komisów są zobowiązani do zapewnienia sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Mają to być stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów. Taki przepis przyjął rząd. Do zadań producentów i importerów wprowadzający na rynek ponad 1000 przede wszystkim nowych pojazdów będą musieli zapewnić funkcjonowanie co najmniej trzech stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów w każdym województwie, w różnych miejscowościach. Jeśli chodzi o firmy, które wprowadzają na polski rynek mniej niż 1000 pojazdów rocznie, to będą musieli zapewnić sieć składającą się z co najmniej 3 stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów, położonych w różnych miejscowościach. Zmianie uległy również przepisy dotyczące opłaty za brak sieci. Będzie ona zależna od liczby wprowadzanych pojazdów, liczby dni, w których nie zapewniono sieci i liczby brakujących elementów sieci. Dzięki temu, zostanie nałożona opłata proporcjonalna do stopnia niezapewnienia sieci. W propozycjach rządu pojawia się jednocześnie obniżenie wysokości dodatkowej opłaty za brak sieci z 50 na 20 proc. kwoty niewpłaconej opłaty za brak sieci.

Nasze ceny za zapewnienie demontażu  80 zł netto umowa miesięczna, 290 zł netto umowa kwartalna 900 zł netto umowa roczna. Zapraszamy wszystkie komisy oraz importerów do współpracy.

Nowelizacja przepisów została przeprowadzona ze względu na potrzebę pełnego wdrożenia do polskiego prawa unijnej dyrektywy z 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Nad ustawą zapewniającą adaptację przepisów unijnych do polskiego prawa rząd pracował od kilku lat. Impulsem do zmiany była sytuacja z października, gdy Komisja Europejska pozwała Polskę ws. przepisów o pojazdach wycofanych z eksploatacji do Trybunału Sprawiedliwości UE. KE miała zastrzeżenia do organizacji wycofywania zużytych pojazdów i ich recyklingu. Do tej pory, stacje demontażowe nie mogły pobierać opłat za pojazdy, które były przez nie przyjmowane. KE wykazała, że zwolnienie z opłat powinno dotyczyć nie tylko samochodów zarejestrowanych w Polsce, ale i tych, które posiadają europejskie rejestracje.

Główną zmianą w nowych przepisach jest brak pobieranie opłat za demontaż samochodu, który posiada zarówno polskie jak i europejskie rejestracje. Została również dookreślona sytuacja, gdy te opłaty będą pobierane. Dla prowadzących stacje demontażu wprowadzono opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu pojazdów. Ma to był wpłata wpłacana na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego. Zaproponowano też, aby w sytuacji wydania zaświadczenia o demontażu – bez rzeczywistego przyjęcia pojazdu do stacji demontażu lub punktu zbierania – następowało cofnięcie przedsiębiorcy decyzji lub pozwolenia na prowadzenie działalności dotyczącej gospodarki odpadami. Ustawa obowiązuje od 1 lipca 2015 r., z wyjątkiem pewnych przepisów dotyczących niektórych obowiązków przedsiębiorców. One mają wejść w życie z początkiem 2016 roku.

Ceny za zapewnienie demontażu  80 zł netto/umowa miesięczna, 290 zł netto/umowa kwartalna, 900 zł netto umowa roczna. Zapraszamy wszystkie komisy oraz importerów do współpracy.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.