Kalkulator ubezpieczenia wspólnoty mieszkaniowej

  1. Proszę o przesłanie oferty ubezpieczenia następujących zakładów ubezpieczeń
  2. Czy są aktualne wszystkie odbiory/przeglądy techniczne
  3. Inne środki trwałe
  4. Czy wystąpiła powódź od 1977 roku
  5. Wyrażam zgodę na przesłanie oferty ubezpieczenia jednocześnie wypełniając formularz akceptuję Regulamin oraz politykę prywatności
 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej członków wspólnoty

Przedmiotem ubezpieczenia objęta jest ustawowa odpowiedzialność cywilna członków wspólnoty za szkodę na osobie lub w mieniu będącą następstwem wypadku szkody  wyrządzoną w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wspólnoty, członków zarządu i rady nadzorczej
 

Możliwość komentowania jest wyłączona.