Kalkulator ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości

  1. Czy w przeciągu 3 lat wystąpiły szkody
  2. Jeśli tak proszę podać:
  3. Wyrażam zgodę na przesłanie oferty ubezpieczenia jednocześnie wypełniając formularz akceptuję Regulamin oraz politykę prywatności.
 

Ubezpieczenie kierujemy do zarządców nieruchomości. Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności w związku zarządzaniem nieruchomością.

Ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości

  •     obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej – podczas wykonywania czynności z zarządcy nieruchomości,
  •     zwiększa Twoją wiarygodność wobec klientów i partnerów,
  •     zmniejsza ryzyko prowadzonej przez Ciebie działalności zarządcy nieruchomości,
  •     to wygodny sposób płatności – składkę możesz zapłacić jednorazowo lub w uzgodnionych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.