Regulamin

Polityka prywatności oraz regulamin serwisu www.tanieubezpieczenia.com.pl

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem poprzez Serwis. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

Tanie Ubezpieczenia Angelika Kalinowska  z siedzibą w Szczecinie. NIP 851-284-34-50

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 4. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi, wyliczenia składki ubezpieczeniowej i kontaktu informacyjnego za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej.
 6. Wypełniając dowolny formularz w obrębie serwisu Użytkownik oświadcza że: a. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych w formularzach,  w celu przedstawienia mu oferty ubezpieczenia za pomocą podanego numeru telefonu lub poczty elektronicznej oraz jej późniejszych zmian i modyfikacji. Przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo do odwołania niniejszej zgody bez wpływu na legalność przetwarzania danych przed odwołaniem zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne ale niezbędne do kontynuowania procesu wyliczenia i przedstawienia składki. Niniejsza zgoda zostaje udzielona do odwołania przez Użytkownika. b. Oświadcza, że zapoznał się z „Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną” c. Wyraża zgodę na otrzymywanie od serwisu www.tanieubezpieczenia.com.pl informacji na temat ofert ubezpieczeniowych za pomocą kontaktu telefonicznego. d. Wyraża zgodę na otrzymywanie  informacji handlowych drogą elektroniczną przy wykorzystaniu podanego adresu email, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nigdy nie zostaną sprzedane innym podmiotom zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i złożenia wniosku z dyspozycją zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.  Użytkownik jest świadomy przysługującego mu prawa dostępu do treści swoich danych, możliwości ich poprawiania oraz tego, że jego zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem jego danych osobowych ze zbioru danych, w którym dane są przetwarzane.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.tanieubezpieczenia.com.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

 

Regulamin
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Możliwość komentowania jest wyłączona.