Jak prawidłowo ubezpieczyć swój samochód

UbezpieczeniaUbezpieczenie OC samochodu musi wykupić każdy właściciel pojazdu. Zakup pełnego ubezpieczenia dzieli się jednak na 3 kroki- wykup polisy OC oraz opcjonalnych pakietów AC, NNW lub Assistance, przegląd dostępnych na rynku ofert oraz podpisanie umowy. Aby wybrać najlepszą dla siebie ofertę i nie dać się wciągnąć w regulaminowe kruczki- należy dokładnie zapoznać się z OWU czyli ogólnymi warunkami umowy. Pułapek w OWU jest wiele, jak ich uniknąć- przede wszystkim dokładnie przeczytać umowę i uważać na niektóre z sytuacji.

  • Kosztowne spóźnienie

Osoby, które chcą skorzystać z rozłożenia ubezpieczenia na raty powinny pamiętać o regulaminowym płaceniu rat, w przeciwnym przypadku osoba nieterminowo regulująca zobowiązanie może być obciążona odsetkami lub nawet uruchomieniem procesu windykacji składek. Ubezpieczyciel może także ustalić termin dokonania płatności zaległych składek, jednak po przekroczeniu tego terminu odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń się kończy. Jeśli nie zostanie to zrobione w terminie, a wydarzy się wypadek drogowy- kierowca nie będzie miał praw do odszkodowania za szkody.

  • Alkohol słono kosztuje

W każdym OWU, bez względu na ubezpieczyciela, znajduje się zapis określający wyłączenie z ubezpieczenia wypadków i sytuacji, podczas których kierowca pojazdu znajdował się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych. W takiej sytuacji, wypadek czy kolizja spowodowana przez kierowcę pojazdu nie jest objęta ubezpieczeniem i nie zostanie wypłacone żadne świadczenie za powstałe szkody, nawet w przypadku polisy AC. W sytuacji gdy kierowca nie miał wpływu na zaistniałe szkody- ubezpieczenie obowiązuje normalnie. Jeśli ubezpieczenie OC pokryje szkody powstałe na majątku osób trzecich- osoba kierująca pod wpływem będzie musiała te kwoty zwrócić do ubezpieczalni. Marek Dmytryk, Menedżer Produktu w Biurze Ubezpieczeń Detalicznych w Gothaer TU S.A. podkreśla, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy z takich zapisów.

  • Przegląd jest niezbędny

Każdy właściciel powinien nie tylko zadbać o ważną polisę OC, ale także posiadać aktualny przegląd techniczny samochodu. Jeśli nie jest on przeprowadzony w terminie- kierowca może liczyć się z wysokimi konsekwencjami finansowymi. Wypadek spowodowany pojazdem bez ważnego przeglądu technicznego, a stan pojazdu miał wpływ na zaistniałe w nim szkody- za szkody pokryte z polisy AC zapłaci sam kierowca. Zgodnie z OWU ubezpieczyciel może odmówić naprawy pojazdu bez ważnego przeglądu i nie wypłacić odszkodowania.

  • Brak odszkodowania za brak kluczyków

W przypadku wykupienia polisy AC, kradzieży auta po zgubieniu kluczyków- nie mamy co liczyć na odszkodowanie. Przedstawiciel Gothaer radzi aby upewnić się czy jeśli nie mamy kompletu kluczyków i dokumentów, jakie posiadaliśmy w chwili zawierania ubezpieczenia, wypłacone zostanie świadczenie po kradzieży auta. Najczęściej zapis taki znajduje się w OWU i wyklucza odpowiedzialność ubezpieczyciela do wypłaty świadczenia. Klient ubezpieczający samochód powinien dbać o niego z należytą starannością, szczególnie jeśli chodzi o dokumenty, kluczyki, kartę kodową czy sterowniki pojazdu. Jeśli jednak została wykupiona opcja ubezpieczenia od utraty kluczyków, w niektórych ubezpieczalniach porywane są koszty zmiany zamków w pojeździe.

  • Wyjazd za wschodnią granicę

Wyjazd za wschodnią granicę niekoniecznie musi być objęty polisą AC i przed wyjazdem w e rejony należy sprawdzić w OWU jakie kraje obejmuje ubezpieczenie. Jeśli na terenie Białorusi, Mołdawii, Rosji czy Ukrainy zdarzy się pożar, kradzież, włamanie, uszkodzenie pojazdu większość ubezpieczycieli nie wypłaci nawet złotówki odszkodowania. W takim wypadku należy wykupić dodatkową polisę na ochronę w tych krajach. Zapisy w OWU dotyczące zakresu praw i obowiązków obu stron umowy jest bardzo szeroki jednak nie obejmuje zaistniałych sytuacji w wymienionych powyżej krajach. Osoby, które mają w planach podróż na Wschód, powinny dokładnie przestudiować OWU ubezpieczenia i upewnić się na jakie świadczenia może liczyć. Zakres ochrony poza granicami Polski powinien być dostosowany do potrzeb klienta i dopiero po ich pełnym dopasowaniu powinien on podpisać umowę ubezpieczenia.

  • Ekspert radzi

Przede wszystkim, niezależnie od tego czy się przedłuża umowę czy podpisuje zupełnie nową polisę nigdy nie powinno robić się tego automatycznie. Podpisanie umowy powinno być poprzedzone dokładnym przeczytaniem ogólnych warunków ubezpieczenia lub obszerną wyczerpująca rozmową z agentem. OWU to bardzo obszerny dokument, dlatego należy dobrze się z nimi zaznajomić aby uniknąć w przyszłości przykrych niespodzianek. Nawet jeśli jakiś zapis nie jest zrozumiały- należy udać się do agenta i poprosić o wyczerpujące odpowiedzi o naszych prawach i obowiązkach ubezpieczyciela.

Możliwość komentowania jest wyłączona.