Ubezpieczenia OC AC

ubezpieczenie oc acNajpopularniejszymi ubezpieczeniami samochodu jest: Tanie OC Szczecin , AC (Autocasco), NNW oraz Assistance.

  • Odpowiedzialność Cywilna inaczej ubezpieczenie OC – zakres ubezpieczenia OC jest normowany na mocy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 r. i jest identyczny dla wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. Za sprawą ubezpieczenia OC sprawca szkody wyrządzonych na mieniu lub osobie nie ponosi wprost kosztów naprawy szkody z prywatnych środków pieniężnych, lecz za pośrednictwem zakładu ubezpieczeń.
  •  Autocasco – ubezpieczenie AC chroni nasz portfel a jednocześnie nasz samochód w razie jego uszkodzenia na skutek nagłego działania siły mechanicznej podczas kolizji pojazdu z innym pojazdem, zwierzętami, osobami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu. Autocasco w swoim zakresie zapewnia ochronę ubezpieczeniową dodatkowych ryzyk może to być: działanie osób trzecich, uszkodzenie lub utrata pojazdu wskutek zdarzeń losowych może to być na przykład powódź, zatopienie, uderzenie pioruna, pożar. Samochód może zostać również objęty ochroną w zakresie jego kradzieży lub jego części czy też wyposażenia dodatkowego. Sprawdź kalkulator AC
  •  NNW – to ubezpieczenie zapewnia nam ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z poruszaniem się  pojazdu ale i również podczas wsiadania do auta wysiadania z pojazdu, podczas jazdy pojazdem  lub postoju pojazdu na trasie jazdy,  przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu bądź przyczepy zespolonej z pojazdem.
  •  Assistance – zapewnia nam szybką pomoc w przypadku kolizji pojazdu lub jego awarii. Przeważnie w podstawowym zakresie assistance proponuje nam pomoc w postaci odholowania uszkodzonego pojazdu do najbliższego warsztatu. Zakres możemy rozszerzyć  o dodatkowe klauzule może to być auto zastępcze na czas naprawy pojazdu, naprawa pojazdu na miejscu awarii zapewnienie noclegu i co ciekawe kontynuowanie podróży samolotem pociągiem do miejsca docelowego podróży. Ciekawym rozwiązaniem jest ubezpieczenie Truck Assistance. Czyli pomoc na drodze dla samochodów ciężarowych ciągników siodłowych i autobusów.

Kto powinien kupić ubezpieczenie?

Ubezpieczenie OC przeznaczone jest dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych z 22 maja 2003 r. nakłada na posiadacza pojazdu mechanicznego  obowiązek posiadania  ubezpieczenia OC. Reszta produktów ubezpieczeniowych czyli  AC, NNW, Assistance są ubezpieczeniami dobrowolnymi, jednak warto takie ubezpieczenia kupić aby spać spokojnie.

Na co zwrócić uwagę?

 Zakres ubezpieczenia Autocasco jest opisany w ogólnych warunkach zakładów ubezpieczeniowych. Zawsze przed zawarciem i podpisaniem umowy musimy dokładnie się z nimi zapoznać. Wprowadzone udziały własne, franszyzy redukcyjne, amortyzacja części, obniży nam składkę ale zdziwimy się przy likwidacji szkody. Kwota jaką otrzymamy od zakładu ubezpieczeń na pewno nie wystarczy na całkowite pokrycie szkody.
Podczas zakupu nowej polisy OC w innym zakładzie ubezpieczeń, należy wypowiedzieć starą polisę najpóźniej jeden dzień przed końcem jej trwania. Niedotrzymanie wskazanych w ustawie terminów  może doprowadzić do sytuacji gdzie pojazd będzie miał zdublowane ubezpieczenie OC Wypowiedzenie OC powinno być dostarczone w formie pisemnej możemy je złożyć bezpośrednio w siedzibie zakładu ubezpieczeń lub u agenta. Dogodną formą złożenia wypowiedzenia jest forma elektroniczna może to być fax lub poczta mailowa. W związku z dużą konkurencja na rynku ubezpieczeń  towarzystwa ubezpieczeniowe proponują swoim Klientom dodatkowe ryzyka, rozszerzają one ochronę ubezpieczeniową naszego auta: ubezpieczenie szyb, ubezpieczenie ochrony prawnej, ubezpieczenie od utraty pracy czy też ubezpieczenie przewożonego podczas podróży bagażu .

Możliwość komentowania jest wyłączona.