Truck Assistance – awaria – kradzież

Asistance Dla Ciągników Siodłowych AwariaTruck Assistance inaczej mówiąc ubezpieczenie assistance dla pojazdów ciężarowych, ciągników samochodowych, autobusów. Jest to samodzielne ubezpieczenie assistance ciągnika siodłowego możemy je dokupić do każdego rodzaju pojazdu typu ciężarowego nie ma znaczenia, w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym jest ubezpieczony pojazd. Ubezpieczeniem mogą być objęte pojazdy indywidualne, ciągniki siodłowe w leasingu, floty samochodowe, które posiadają wykupione ubezpieczenie OC w naszej agencji ubezpieczeniowej. Asistance na samochody ciężarowe działa na terenie Polski i Europy są dwa warianty ubezpieczenia, suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie 1 500 € ∕ 3 000 € w dwóch różnych wariantach. Skorzystaj z naszego kalkulatora i oblicz ubezpieczenie OC samochodu ciężarowego  na naszej stronie.

Definicja pojazdu – co możemy ubezpieczyć

 • pojazd ciężarowy
 • pojazd dostawczy
 • ciągnik siodłowy
 • autokar
 • naczepa
 • przyczepa
 • DMC: od 3,5 tony
 • do 44 ton
 • polskie numery rejestracyjne

Wyłączenia przedmiotu ubezpieczenia – czyli czego nie ubezpieczymy

 • pojazdy starsze niż 15 lat
 • pojazdy specjalne czyli pojazdy samochodowe lub przyczepy, które wykonują specjalne funkcje powodujące konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia
 • koparki, koparki-ładowarki, spycharki
 • pojazdy wolnobieżne, pojazdy drogowoszynowe,
 • dźwigi rejestrowane
 • trolejbusy, autobusy miejskie, międzymiastowe i szkolne
 • traktorki bagażowe, pojazdy ze zmiennym podłożem
 • przyczepy rolnicze i ciągniki
 • rębaki, pojazdy-agregaty, betoniarka i pompa betonowa
 • przyczepy kempingowe

Cena ubezpieczenia assistance dla ciągnika siodłowego i naczepy

WARIANT PODSTAWOWY – Suma ubezpieczenia 1 500 €

ŚwiadczenieZdarzenie assistanceLimit
Usprawnianie pojazdu na
miejscu zdarzenia
WypadekDo wysokości sumy
ubezpieczenia
Holowanie PojazduWypadekDo wysokości sumy
ubezpieczenia
Parkowanie Pojazdu na
parkingu strzeżonym
WypadekMax 3 dni do wysokości 200
EUR łącznie
Pomoc w przeładunku
towaru
WypadekBez limitu
Dozór ładunkuWypadekMax 24 h
Organizacja zastępczego
środka transportu
WypadekBez limitu
Transport do siedziby ubezpieczonegoWypadek, kradzieżDo wysokości sumy
ubezpieczenia
Zakwaterowanie w hoteluWypadek, kradzieżNie więcej niż 10 dni, max do
wysokości 100€/dzień
Assistance prawny
(Infolinia prawna)
Naruszenie uzasadnionych
interesów prawnych
Max 5 zapytań w roku

WARIANT SUPER – Suma ubezpieczenia 3 000 €

ŚwiadczenieZdarzenie assistanceLimit
Usprawnianie pojazdu na
miejscu zdarzenia
Awaria, Wypadek,
Inne zdarzenie
Do wysokości sumy
ubezpieczenia
Holowanie PojazduAwaria, Wypadek, Kradzież,
Inne zdarzenie
Do wysokości sumy
ubezpieczenia
Parkowanie Pojazdu na
parkingu strzeżonym
Awaria, Wypadek,Max 3 dni do wysokości 200
EUR łącznie
Pomoc w przeładunku
towaru
Awaria, Wypadek,Bez limitu
Dozór ładunkuAwaria, Wypadek,Max 24 h
Organizacja zastępczego
środka transportu
Awaria, Wypadek,Bez limitu
Transport do siedziby ubezpieczonegoAwaria, Wypadek, Kradzież,
Inne zdarzenie
Do wysokości sumy
ubezpieczenia
Zakwaterowanie w hoteluAwaria, Wypadek,Nie więcej niż 10 dni, max do
wysokości 100€/dzień
Transport zwłokNieszczęśliwy wypadekBez limitu
Telefoniczna pomoc
tłumacza
WypadekBez limitu
Tłumaczenie formularzyAwaria, Wypadek, Kradzież,
Nieszczęśliwy wypadek
Bez limitu
Pokrycie kosztów dowozu
brakujących dokumentów
Na wniosekMax 2 w roku
Infolinia drogowaNa wniosekBez limitu
„Nawigator w Podróży”Na wniosekBez limitu
Assistance prawny
(Infolinia prawna)
Naruszenie uzasadnionych
interesów prawnych
Max 5 zapytań w roku
Asysta prawnaNaruszenie uzasadnionych
interesów prawnych
4 700 €

Wypadek
zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i gwałtowne,niezależne od woli uprawnionego, polegające na:kolizji z udziałem innych uczestników ruchu drogowego lub zwierząt, kolizji przedmiotami lub przeszkodą (w tym nierównościami jezdni) bez udziału innych uczestników ruchu drogowego,wywróceniu się pojazdu, wpadnięciu pojazdu do rowu,
spadku pojazdu ze skarpy, zatonięciu pojazdu z wyłączeniem powodzi, pożarze lub wybuchu wynikających z działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego zewnątrz lub wewnątrz pojazdu, działaniu huraganu, gradu, uderzenia pioruna, lawiny,
osuwania, zapadania się ziemi lub innych sił przyrody, włamaniu lub próbie włamania się do pojazdu przez osoby trzecie, dokonaniu kradzieży części pojazdu lub aktu
wandalizmu, powodujące unieruchomienie pojazdu (w tym  szkodę całkowitą).
Kradzież
działanie sprawcy o znamionach określonych w Kodeksie Karnym, które doprowadziło do zaboru ubezpieczonego pojazdu lub jego integralnej części. Warunek: przyjęcie przez Policję zgłoszenia danej kradzieży pojazdu.
Awaria
wadliwe lub niewłaściwe funkcjonowanie pojazdu spowodowane przyczyną wewnętrzną o charakterze zdarzenia losowego, powodujące unieruchomienie pojazdu, które uniemożliwia jazdę w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami obowiązującymi w danym kraju miejsca awarii, a w tym także:

 • rozładowanie akumulatora,
 • złamanie kluczyka,
 • przebicie opony.

Inne zdarzenie
inne niż Wypadek lub Awaria zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i gwałtowne, niezależne od woli kierującego pojazdem, w wyniku którego doszło do unieruchomienia pojazdu, ale które nie spowodowało konieczności dokonania naprawy blacharskiej, w tym brak paliwa lub pomyłkowe zatankowanie niewłaściwego NNW paliwa.

ASYSTA PRAWNA – Pomoc w całej Europie

W jakich sytuacjach udzielana jest pomoc:

 • gdy powstała szkoda majątkowa lub niemajątkowa mająca bezpośredni związek z kierowaniem lub posiadaniem pojazdu
 • gdy zostały postawione zarzuty popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 • w zakresie naruszeń zatrzymania prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego
 • w zakresie naruszeń związanych z dochodzeniem roszczeń przez jak i wobec Ubezpieczonego lub Pojazdu
 • gdy powstanie szkoda w związku z nieprawidłowym wykonywaniem umowy ubezpieczenia, przez innego ubezpieczyciela

Jak pomagamy:

 • przygotowujemy opinie prawne
 • zapewniamy doradztwo prawne i przedstawienie scenariusza podejmowanych działań
 • tłumaczymy dokumenty, sporządzamy opinie biegłego lub rzeczoznawcy
 • podejmujemy działania z zakresu postępowania reklamacyjnego
 • podejmujemy działania na etapie przedsądowym, w tym działania w ramach postępowania pojednawczego i mediacyjnego
 • podejmujemy działań w ramach postępowania sądowego przed sądami wszystkich instancji

W jaki sposób udzielana jest pomoc?

 • Dzwonimy na Centrum Pomocy
 • Na miejsce zdarzenia dociera Pilot
 • Pilot oraz Centrum Pomocy organizują pomoc

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.