OC spedytora co to jest

Na czym polega praca spedytora?

Spedytor pracuje w oparciu o zlecenia,które są mu dostarczane przez kontrahentów zainteresowanych przemieszczeniem ich towarów z punktu A do punktu B.

Czym  jest zlecenie spedycyjne?

Jest to coś, na podstawie, czego spedytor rozpoczyna działanie. Owe coś w praktyce zwane jest zleceniem. Co prawda, choć nazywa się to zleceniem spedycyjnym i nasuwa wniosek, że chodzi o zorganizowanie przewozu, to tak naprawdę z samej treści niekoniecznie to wynika.

Co zatem określa takie zlecenie?

 • Zlecającego.
 • Zleceniobiorcę.
 • Miejsce, datę i godzinę załadunku.
 • Miejsce, datę i godzinę rozładunku.
 • Osoby kontaktowe zlecającego.
 • Nazwę towaru.
 • Ilość palet/opakowań towaru.
 • Wagę towaru.
 • Wartość towaru.
 • Warunki dostawy.
 • Proponowaną zapłatę za usługę bądź fracht.
 • Postanowienia dodatkowe:
 •  warunki transportu,
 • rodzaj środka transportu,
 • ubezpieczenie,
 • podstawa prawna odpowiedzialności,
 • kary za niedotrzymanie terminów.

Co wynika z takiego zlecenia?

Pozornie mogłoby się wydawać, że wszystko jest jasne, ale w rzeczywistości ze zlecenia w ogóle nie wynika, co zlecający zleca spedytorowi. Często zdarza się, że zapisy w treści zlecenia mogą sugerować, że wcale nie chodzi o zorganizowanie przewozu, tylko o sam przewóz.

Jaką zatem umowę zawrze spedytor podpisując takie zlecenie?

Bywa, że umowa zakresem obejmuje zorganizowanie przewozu, jednakże doświadczenie wskazuje, że w zdecydowanej większości przypadków będzie to umowa przewozu. Nie ma tu znaczenia, że samo zlecenie zatytułowane jest, jako zlecenie spedycyjne, ponieważ to jego treść decyduje i określa charakter umowy.

Jeżeli spedytor nie dysponuje żadnymi środkami transportu i prowadzi działalność, jako spedytor, dlaczego zawiera umowę odnośnie przewozu towarów?

Odpowiedź jest zatrważająco prosta. Otóż albo nie umie ocenić takiego zlecenia, albo nie zwraca na to uwagi, albo też nie korzysta z usług kompetentnego doradcy. Powodów może być wiele. Każdy z nich jednak może doprowadzić do problemów.

W jaki sposób spedytor wywiązuje się z takiego rodzaju umowy?

Skoro spedytor zawarł już ze zleceniodawcą umowę to zaczyna działać, a ponieważ nie ma żadnych środków transportu,bądź prowadzi działalność transportową,jednakże nie chce sam przewieźć towaru to zleca to przewoźnikowi, z którym współpracuje lub szuka takiego, który ów towar przewiezie.

W jaki sposób spedytor szuka przewoźnika?

Najprostszym rozwiązaniem jest zamieszczenie ogłoszenia o wolnym ładunku na giełdzie transportowej lub odszukanie odpowiedniego przewoźnika krajowego czy międzynarodowego na giełdzie transportowej.

W momencie, gdy spedytor znajdzie takową osobę lub firmę transportowa, strony uzgadniają warunki przewozu i spedytor przekazuje przewoźnikowi zlecenie, które po podpisaniu przez przewoźnika przekształca się w umowę.

Ale jaka to umowa?

Otóż jest bardzo podobna do zlecenia spedycyjnego i umowy o zorganizowanie przewozu. Różnica polega jedynie na tym, że to zlecenie nazywa się transportowym lub zleceniem przewozu, zleceniem o przewóz bądź zleceniem na transport.

Niestety tak samo jak w przypadku zlecenia spedycyjnego i z tej umowy nie wynika jednoznacznie, w jakim charakterze została ona zawarta. Zazwyczaj nie ma w takim zleceniu wzmianki o tym, że zleceniodawca (spedytor) zleca zleceniobiorcy (przewoźnikowi) przewóz towaru. Z pozoru wydaje się, że spedytor zawarł z przewoźnikiem umowę przewozu,a gdyby nie to, że w następstwie pojawią się inne dokumenty potwierdzające charakter zawartej umowy takie jak list przewozowy, specyfikacja wysyłkowa czy dokument WZ to można by polemizować.

Jak spedytor wywiązuje się z umowy?

Spedytor po wyszukaniu odpowiedniego przewoźnika i podpisaniu z nim umowy na transport, podaje ostatecznie swojemu zleceniodawcy dane przewoźnika, kierowcy i numery rejestracyjne środków transportu, jakimi zostanie przewieziony ładunek. W momencie, kiedy towar zostaje załadowany, dokumenty przewozowe wystawione i wręczone kierowcy rozpoczyna się przewóz. Spedytor od tego momentu dokładnie monitoruje przebieg transportu aż do momentu dotarcia do odbiorcy. Następnie potwierdza wydanie towaru odbiorcy, upewnia się, że ładunek został wydany w całości i bez uszkodzeń, po czym uznaje, że jego zadanie zostało zakończone.

Jedyne, co pozostaje to wystawienie faktury i oczekiwanie zapłaty.

Możliwość komentowania jest wyłączona.