Co wspólnego ma Aviva z Kartą Dużej Rodziny?

Aviva Karta Dużej RodzinyJeszcze do niedawna nic. Ale 15 kwietnia, jedno z najpopularniejszych w Polsce towarzystw ubezpieczeniowych zgłosiło chęć udziału w tej inicjatywie. Aviva jest pierwszym ubezpieczycielem na życie, który przystąpił do Karty Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny, to program opracowany i prowadzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Akces Aviva w tym programie polega na tym, że już w lipcu rodziny mające co najmniej troje dzieci, będą mogły korzystać z darmowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczeniem tym będzie objęte każde dziecko, które skończyło dwa lata.

Darmowe ubezpieczenie przysługuje rodzinom, w których przynajmniej jedno z rodziców korzysta z ubezpieczenia na życie Nowa Perspektywa. Specjalna oferta Aviva dla dużych rodzin, obejmuje też 20% zniżki składki rodzinnego ubezpieczenia Bądź Zdrów. Ubezpieczenie to gwarantuje dostęp do prywatnych usług medycznych na terenie całego kraju. Młodym rodzicom, Aviva Szczecin oferuje dostęp do bezpłatnej infolinii medycznej przez pierwszy rok życia dziecka. Korzystanie z linii wymaga rejestracji na stronie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.