Grupowe ubezpieczenia dla pracowników

Czym są pracownicze ubezpieczenia grupowe?

Ubezpieczenia Grupowe SzczecinPracownicze ubezpieczenia grupowe na życie stworzono z myślą o pracownikach. W swoim założeniu przewidują zapewnienie ochrony zdrowia i  życia zarówno właścicielowi firmy, jak i jego pracownikom. Niekiedy znaczenie odgrywają formy zatrudnienia pracownika, w zależności od rodzaju podpisanej umowy (umowy o pracę, lub innej umowy cywilno-prawnej) Ubezpieczeniem mogą zostać objęci również członkowie rodzin pracownika. Świadczone przez naszą firmę ubezpieczenie charakteryzuje się bardzo szerokim zakresem ochrony. Każde ubezpieczenie dostosowane jest do wymagań zarówno pracowników jak i pracodawcy. Jesteś dobrym pracodawcą? Zaoferuj swoim pracownikom tanie ubezpieczenie grupowe Szczecin. Nasze produkty ubezpieczeniowe skierowane są do firm o różnej wielkości, strukturze, we wszystkich branżach. Gwarantujemy naszym klientom możliwość wyboru spośród szerokiego zakresu kilkudziesięciu świadczeń. W naszej ofercie ubezpieczeń istnieje możliwość dopasowania wysokości świadczenia, zakresu ochrony, wysokości składek do indywidualnych możliwości i potrzeb finansowych pracowników Państwa firmy.

Ważne informacje dla pracodawcy ubezpieczającego swoich pracowników covid-19.

Ubezpieczenia grupowe pracowników dotyczą tego, co jest najważniejsze, czyli życia i zdrowia. Może ono obejmować choroby zawodowe lub inne nieszczęśliwe wypadki skutkujące koniecznością hospitalizacji, operacji lub innej formy leczenia. Świadczenie jest wypłacone w przypadku śmierci ubezpieczonego pracownika. Należy mieć na uwadze, że każda sporządzana oferta ubezpieczeniowa jest inna, dlatego przed przystąpieniem do ubezpieczenia warto zastanowić się, jaki zakres ochrony chcemy zapewnić sobie i pracownikom firmy, tak by było to jak najbardziej korzystne.

Po sporządzeniu polisy przez naszego pracownika należy dokładnie ją przeczytać. Przystąpienie do ubezpieczenia jest całkowicie dobrowolnym rozwiązaniem dla pracowników. Wysokość składek  dla osoby objętej ubezpieczeniem jest zależne od jego: wieku, płci, wielkości przedsiębiorstwa, w którym obecnie pracuje, potencjalnych zagrożeń wynikających z charakteru wykonywanej pracy. Pracownik zyskuje ochronę. Natomiast pracodawca, dzięki podpisaniu umowy grupowego ubezpieczenia dla pracowników również od koronawirusa zwiększa  atrakcyjność oferowanego miejsca pracy. W niektórych przypadkach pracodawcy dodatkowo mogą liczyć na zmniejszenie podatku. Składki ubezpieczeniowe, które  obowiązkowo musi odprowadzać każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników  mogą bowiem zostać wliczone do kosztów uzyskania przychodu. Dodatkowo, w niektórych przypadkach w sytuacji śmierci  zatrudnionego pracownika, jego pracodawca nie będzie miał obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej dla rodziny zmarłego. Zgodnie z kodeksem pracy, w sytuacji, kiedy pracodawca ubezpieczył  swojego pracownika na życie, a wysokość odszkodowanie wypłacanego przez ubezpieczyciela jest równa lub większa od odprawy pośmiertnej, pracodawca nie musi wypłacać żadnych dodatkowych świadczeń – jest zwolniony z odprawy pośmiertnej. W takim wypadku ubezpieczenie grupowe dla pracowników to doskonałe rozwiązanie.

Tanie Grupowe Ubezpieczenie Dla PracownikówInną korzyścią z grupowego ubezpieczenia pracowników jest niska wysokość składek – zaczyna się już od  50 zł  w skali miesiąca. Wysokość składki oraz  zakres ubezpieczenia jest jasno określony. Taki model  ubezpieczenia jest bardzo klarowny i przejrzysty dla klientów. Minimum formalności to kolejna zaleta grupowych ubezpieczeń na życie dla pracowników. Wybierając naszą firmę skorzystasz z  uproszczonych formalności. Wystarczy, rozmowa z naszym pracownikiem lub wypełnienie formularza, alby  przystąpić do polisy, resztą formalności zajmą się pracownicy naszej firmy.  Istnieje też możliwość, alby finansowanie składek  stało po stronie pracownika, wtedy składka na ubezpieczenie  zostaje  potrącona z wynagrodzenia. Taka forma rozliczania składek ubezpieczeniowych jest możliwe wyłącznie  na podstawie pisemnej zgody ubezpieczonego pracownika. Warto  pamiętać, że zatrudniany pracownik musi mieć zapewnione wynagrodzenie nie mniejsze, niż 80%  płacy minimalnej. W przeciwnym wypadku, składka nie może być potrącona z pensji. Wówczas, aby nie łamać procedur, pracownik powinien sam opłacić składkę w kasie firmy, a następnie ta kwota zostanie przekazana towarzystwu ubezpieczeniowemu.

Dostępne ubezpieczenie zawiera wiele korzystnych rozwiązań między innymi:

 • ubezpieczenie jest dostępne, przy ubezpieczeniu kilku osób, w zależności od wybranego świadczenia;
 • osoby ubezpieczone uzyskają pełny zwrot kosztów za leczenie i leki;
 • wysokość opłacanych składek jest obliczana indywidualnie dla każdego pracownika w relacji do całkowitej sumy ubezpieczenia, a także wybranego zakresu świadczeń;
 • ubezpieczeni mogą być wszyscy pracownicy, bez względu, na to w jakim wymiarze czasu pracy są zatrudnieni;
 • ubezpieczenie zapewnia ochronę 24 godziny na dobę;
 • świadczenia wydane z powodu wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem jest zwolnione z podatku dochodowego i nie wchodzi w skład masy spadkowej;
 • osobę, która została uprawniona do odbioru należnego świadczenia z tytułu śmierci osoby ubezpieczonej, wskazuje sam pracownik przystępujący do ubezpieczenia;
 • w sytuacji, gdy ubezpieczony pracownik zmienia miejsce pracy, przebywa na bezpłatnym urlopie, urlopie wychowawczym, przechodzi na emeryturę, wykupione ubezpieczenie może być kontynuowane.
 • Ubezpieczenie grupowe Covid 19 koronawirus

Co zawiera grupowe ubezpieczenie pracowników?

 • zgon ubezpieczonego,
 • śmierć bliskich osób,
 • poważne zachorowanie,
 • pobyt w szpitalu,
 • urodzenie dziecka,
 • nieszczęśliwe wypadki.

Gdzie kupić grupowe ubezpieczenie dla pracowników

Nasza multiagencja oferuje ubezpieczenie grupowe dla pracownikóww wielu towarystwach ubezpieczeniowych może to być :

 • Warta
 • Allianz
 • PZU
 • Generali
 • Uniqa
 • Compensa
 • Hestia

Możliwość komentowania jest wyłączona.