Zalety ochrony dla małego biznesu

Z badań przeprowadzonych przez  TU wynika, że liczba ubezpieczonych przedsiębiorców dynamicznie rośnie. Z polisy korzystają przede wszystkim firmy budowlane, warsztaty, salony samochodowe, a także przedsiębiorstwa usługowe i świadczące usługi z zakresu drobnego handlu. Polacy staja się coraz bardziej przedsiębiorczy. Z usług tego ubezpieczyciela najchętniej korzystają przedstawiciele branży budowlanej, drobnego handlu i usług, właściciele salonów i warsztatów samochodowych. Wśród przedsiębiorców największym zainteresowaniem cieszą się tradycyjne ubezpieczenia, czyli OC komunikacyjne, od ognia i kradzieży. Coraz częściej do polisy ubezpieczenia majątku włączana jest odpowiedzialność cywilna związana z prowadzoną działalnością.

Przedstawiciel TU podkreśla, że myślenie o ubezpieczeniach w perspektywie krótkoterminowej nie ma sensu. W przypadku np. nieubezpieczonej restauracji pożar może być przyczyną jej bankructwa. Wynika to z tego, że w świetle obowiązujących przepisów, to restaurator odpowiada za szkody, których goście doznają z jego winy podczas pobytu w lokalu. Jeśli nie posiada on OC z tytułu prowadzenia działalności gastronomicznej, wszelkie sytuacje, począwszy od zniszczenia odzieży gościa, a skończywszy na zatruciu pokarmowym, stanowią dla poszkodowanego podstawę do ubiegania się o odszkodowanie. Inaczej jest gdy restauracja posiada OC. Wtedy ubezpieczyciel odpowiada za wyrządzoną szkodę.

Kolejną sytuacją jest kradzież towaru ze sklepu, który był nieubezpieczony. W takiej sytuacji nie jest możliwe kontynuowanie działalności, co może prowadzić do upadłości firmy. Ubezpieczenie od szkód będących wynikiem kradzieży z włamaniem jest niezbędne, jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, szczególnie związaną z obrotem towarów.

Na ryzyko narażone są również salony fryzjerskie. Tam może dojść do zniszczenia włosów podczas koloryzacji lub sukienki, jaką klienta ma na sobie. Branża zna przypadki roszczeń nawet na 30 tys. zł z powodu nieudanego zabiegu kosmetycznego. Warto zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami wykupując OC związane ściśle z prowadzona działalnością. Istotna jest tutaj suma gwarancyjna. W ramach takiego ubezpieczenia można objąć ochroną także lokal, nakłady inwestycyjne poniesione w celu przystosowania lokalu do prowadzenia działalności, wyposażenie, towary, szyby i lustra od stłuczenia, ochronę prawną czy NNW pracowników.

Wysokie roszczenia związane z odszkodowaniem mogą pojawić się również podczas pomyłki farmaceuty. Również takie placówki powinny skorzystać z odpowiedniego OC.

Możliwość komentowania jest wyłączona.