Zakres ubezpieczenia OC przewoźnika

Ubezpieczenie OC przewoźnika – szczególne przypadki

Sprawdź nasz Kalkulator OC przewoźnika i sam oblicz swoją składkę

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika krajowego lub międzynarodowego zazwyczaj obejmuje swoim zakresem ryzyka związane z wystąpieniem pożaru, nawałnicy, zalania, powodzi, uderzenia pioruna i innych naturalnych i poza naturalnych czynników, mogących wpłynąć na wykonanie zlecenia. We większości ubezpieczalni polisy zawierają podobny zakres ryzyk, co niewątpliwie znacząco wpływa na cenę. Im szerszy zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela za koszty powstałych szkód, tym wyższa jest cena składki. Aby kompletnie ubezpieczyć siebie i swoją firmę, warto przyjrzeć się ofercie szerszej, zawierającej w spisie ryzyk też inne, bardziej specjalistyczne przypadki.

Przypadek szczególny

Przewoźnicy zajmujący się przewozem specjalistycznego sprzętu muszą liczyć się z dodatkowymi kosztami. Opcja ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, RTV, AGD, sprzętu komputerowego i wszystkich jego części, a także wyroby tytoniowe i alkoholowe to część produktów, które mogą być objęte dodatkową ochrona. To samo dotyczy samochodów, podzespołów, motocykli oraz materiałów niebezpiecznych z wyjątkiem klasy I i VII. Opcja dodatkową dla międzynarodowych przewoźników, którzy chcą wyjechać poza granice Unii Europejskiej to ubezpieczenie OC na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i azjatyckiej części Turcji. Mimo tego, że za przestrzeganie przepisów ruchu drogowego odpowiedzialny jest kierowca, przewoźnik ma możliwość ubezpieczenia od kosztów szkód powstałych wskutek naruszania przepisów prawa drogowego w trakcie wykonywania zleceń.

Niedbalstwo i kradzież

Dodatkowo przewoźnik zapłaci za ubezpieczenie od szkód, które powstać mogą w skutek rażącego niedbalstwa z jego strony lub umyślnego spowodowania szkody przez pracowników ubezpieczonego. Niedbalstwo może skutkować przykładowo przekazaniem towaru nieuprawnionej do tego osobie, od czego można także wykupić dodatkowe ubezpieczenie. Wiele polis w podstawowym wariancie nie obejmuje zakresem ubezpieczenia kradzieży z włamaniem do środka transportu, którego ubezpieczony jest właścicielem, co dodatkowo można rozszerzyć o kradzież w miejscach niestrzeżonych. Opcją dodatkową jest także wykupienie ochrony od szkód powstałych wskutek przedostania się osób trzecich do ładunkowej przestrzeni pojazdu.

Załadunek, przewóz i dostawa

Szczególna ostrożność należy zachować podczas przeładunków towarów. Przewoźnik ma możliwość skorzystania z ubezpieczenia od szkód powstałych przy załadunku i rozładunku towarów. Ubezpieczyciel umożliwia ubezpieczenie towaru i jego własnego interesu od szkód, które powstać mogą w trakcie wykonywania przewozu towarów przez podwykonawców bez konieczności wypisywania ich w list przewozowy. Transport towarów, będących w dyspozycji przewoźnika, może być ubezpieczony od zamoczenia, zawilgocenia i zabrudzenia w trakcie transportu, a także od niewłaściwego, nieprawidłowego lub niedostatecznego zabezpieczenia przewożonych towarów. Dostawa może być także opóźniona i przewoźnik może ubezpieczyć się na ta ewentualność. Opcja dodatkowa do polisy OCP może być także ubezpieczenie od obciążeń celnych i wszelkich innych dodatkowych obciążeń na przewoźnika międzynarodowego. Ważnym aspektem jest pojazd, którym jest przewożony ładunek- koszty związane z pokryciem kar za brak ważności badań technicznych jeśli jego stan nie przyczynił się do powstania szkody, mogą zostać pokryte z polisy.

Możliwość komentowania jest wyłączona.