Uniqa obroniona przez Sąd Apelacyjny

W 2011 roku UOKiK uznał, że Uniqa narusza zbiorowe interesy poprzez stosowanie we wzorcu OWU w ubezpieczeniu „Auto&Przestrzeń Ubezpieczenia Auto Casco” niedozwolonej kaluzuli. 27 listopada Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił w całości decyzję Prezesa UOKiK zakazując stosowanie tejże klauzuli i nałożył na ubezpieczyciela karę pieniężną w wysokości 303 139 zł (sprawa VI ACa 1961/13).

Werdykt odnosił się do decyzji nr RPZ – 15/2011z 19 sierpnia 2011 r., w której według prezesa UOKiK zakazana klauzula brzmiała: „Ustalenie odszkodowania w wariancie kosztorysowym następuje na podstawie wyceny sporządzonej przez UNIQA TU S.A., według zasad zawartych w systemie Eurotax lub Audatex, bez podatku VAT”. Uznano wtedy, że jest to wpis tożsamy z rejestrem klauzul abuzywnych pod nr 1265:
„1. Wycena kosztów naprawy obejmuje: a) koszt robocizny ustalony wg wartości netto (bez uwzględniania podatku) w oparciu o: naprawcze normy czasowe określone przez producenta pojazdu lub inne, uznane przez UNIQA TU S.A., średnią stawkę za 1 roboczogodzinę, stosowaną na terenie działalności jednostki terenowej, która zawarła umowę ubezpieczenia lub w miejscu naprawy pojazdu, pod warunkiem braku możliwości dokonania naprawy na terenie działalności ww. jednostki; b) koszty ceny części zamiennych i materiałów według wartości netto (tzn. bez uwzględnienia podatku, cła, akcyzy, itp.) ustalonych na podstawie katalogów Eurotax, Audatex lub innych uznanych przez UNIQA TU S.A. (…)”.
Sąd Apelacyjny swoją decyzją potwierdził, że nie występuje wada wzorca OWU ubezpieczenia Uniqa i nie zauważył aby występowała tożsamość pomiędzy klauzulą 1265 a ocenianym postanowieniem OWU. Tym samym prezes UOKiK został obciążony kosztami administracyjnymi.

Możliwość komentowania jest wyłączona.