Ubezpieczenie Wspracie dziecka

Wsparcie Dziecka ProamaWsparcie dziecka w Proama

Wsparcie dziecka – taką nazwę nosi nowość w ofercie Proama, które jest specyficznym rodzajem ubezpieczenia komunikacyjnego. Polisa zapewnia rentę dla dziecka, którego rodzice ulegli śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego.

Polisa dedykowana jest osobom, które posiadają już aktualne ubezpieczenie komunikacyjne w Proama, w tym OC i AC. Ubezpieczeniem może być także objęty partner osoby ubezpieczonej. Osobami uprawnionymi do odszkodowania są dzieci, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. Ubezpieczenie obejmuje wypłacanie renty miesięcznej przez okres 10 lat od wystąpieniu wypadku. Wysokość renty to 1 tysiąc złotych miesięcznie w przypadku utraty jednego rodzica w wypadku komunikacyjnym, i 4 tysiące, gdy śmiertelnemu wypadkowi ulegną oboje rodziców. W obydwu przypadkach kwota miesięczna jest dzielona na wszystkie uprawnione dzieci. Roczny koszt ubezpieczenia to 59 zł.

To pierwszy na rynku produkt, który przy ubezpieczeniu samochodowym bezpośrednio zabezpiecza długookresowe potrzeby członków najbliższej rodziny ubezpieczonego, który zginie w wypadku – wyjaśnia Krzysztof Wanatowicz, dyrektor Produktu i Sieci Sprzedaży w Proama. – Niewątpliwym atutem polisy jest także możliwość objęcia ubezpieczeniem związków nie tylko będących małżeństwem, ale również i tych, które nie zostały sformalizowane. Grono uprawnionych dzieci nie jest również zawężone np. poprzez maksymalny wiek czy obowiązek kontynuowania nauki – dodaje.

Ubezpieczeniem objęte są wypadki komunikacyjne, nie tylko samochodowe, ale także rowerowe czy inne, które występują na drodze.

– Wprowadziliśmy Wsparcie Dziecka jako uzupełnienie do polisy komunikacyjnej. Jesteśmy przekonani, że produkt ten może być również elementem decydującym o wyborze Proama jako ubezpieczyciela. Nie chcemy bowiem walczyć o klienta ceną, która w naszym przypadku jest dopasowywana do ryzyka danego klienta, ale zakresem ochrony, której on potrzebuje. Wierzymy również, że produkt ten zostanie pozytywnie oceniony przez agentów – dodaje Krzysztof Wanatowicz..

Możliwość komentowania jest wyłączona.