Ubezpieczenie w transporcie morskim

Ubezpieczenie MorskieSpedycja morska ewoluuje  od starożytności. Coraz więcej wyrobów przemieszczanych jest tą drogą. Poza transportem drogą wodną, mnóstwo ludzi korzysta z morza jako rekreacji, kupując własne łodzie, jachty. Niemniej jednak na morzu łatwo o nieszczęśliwe zdarzenie, gdyż woda to nieokiełznany żywioł. Aby być spokojnym, warto się ubezpieczyć.

 

Ubezpieczenie morskie

Ubezpieczenia morskie mają inne reguły i źródła prawa od innych typów ubezpieczeń, w następstwie tego też są predestynowane do odrębnej grupy ubezpieczeń. Przedmiotami ubezpieczenia morskiego może być wiele rzeczy, m.in. statek, fracht, prowizja, przewóz , cena za przewóz pasażerów, zobowiązania z odpowiedzialności cywilnej, co więcej ze spodziewanego zysku ze sprzedaży ładunku, cargo morskie.

Przedmiot ubezpieczenia w transporcie morskim

Przedmiotem ubezpieczenia są wszystkie ładunki przewożone na lądzie, drogą morską i lotniczą, będące obiektem kontraktu handlowego, w odniesieniu do których usługę przewozu ewentualnie usługę przesyłki wykonuje Ubezpieczający.

Szkody w ubezpieczeniach morskich

1. Całkowite – ubezpieczenie uwzględnia zupełne zniszczenie względnie utratę przedmiotu ubezpieczenia.

2. Konstruktywne – odzyskanie mienia jest potencjalne, pod warunkiem poniesienia nieproporcjonalnie dużych kosztów. Istnieje również Abadon – zrzeczenie się przez armatora praw własności do ubezpieczonej rzeczy (ładunku lub statku) na rzecz ubezpieczyciela, jakie następuje po zgłoszeniu wypadku ogarniętego umową ubezpieczeniową, jeśli ubezpieczonemu przysługuje prawo gruntownego zadośćuczynienia.

Inne kryteria szkód:

• awaria wspólna – orzeczeniem, czy zaszła awaria wspólna zajmuje się dyspaszer na zlecenie armatora.

• awaria poszczególna – skutki zniszczenia bądź awarii poszczególnego ładunku są naprawiane przez jego właściciela.

 

Jeśli chcesz skorzystać z oferty ubezpieczeniowej w obrębie Polic

TU ubezpieczenia

www.TanieUbezpieczenia.com.pl

Kontakt Www.tanieubezpieczenia.com.pl

tel. 793 20 40 60

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.