Ubezpieczenie transportowe

Ubezpieczenia TransportoweSzukasz ubezpieczenia  minimalnej zdolności finansowej a może OC przewoźnika, ubezpieczenia OC spedytora, lub ubezpieczenia mienia w transporcie tzw CARGO – specjalnie dla Ciebie pomożemy CI wybrać najlepszy pod względem ceny oraz jakości produkt spośród wszystkich dostępnych na rynku. W naszej ofercie znajdziesz:

Ubezpieczenie transportowe: Kluczowa ochrona dla Twojej działalności

Ubezpieczenie transportowe odgrywa niezwykle istotną rolę w branży logistycznej i transportowej. Zapewnia ono nie tylko ochronę dla Twoich towarów i pojazdów, ale także zabezpiecza Cię przed ryzykami i stratami związanymi z prowadzeniem działalności transportowej. W tym artykule omówimy różne aspekty ubezpieczenia transportowego oraz jego znaczenie dla Twojej firmy.

Rodzaje ubezpieczeń transportowych

Istnieje kilka głównych rodzajów ubezpieczeń transportowych, które można dostosować do specyfiki Twojej działalności:

Ubezpieczenie towarów

Ubezpieczenie towarów jest kluczowym elementem ochrony podczas transportu. Chroni ono Twoje towary przed zagubieniem, uszkodzeniem lub kradzieżą. W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak wypadek drogowy czy awaria, ubezpieczenie towarów zapewnia pokrycie kosztów związanych z szkodami.

Ubezpieczenie floty

Jeśli posiadasz flotę pojazdów transportowych, ubezpieczenie floty jest niezbędne. Oferuje ono kompleksową ochronę dla każdego z pojazdów w Twojej flocie. W przypadku wypadku, kradzieży lub uszkodzenia pojazdu, ubezpieczenie floty gwarantuje pokrycie kosztów naprawy lub zastąpienia pojazdu.

Ubezpieczenie OD (Odpowiedzialność Cywilna) przewoźnika

Ubezpieczenie OD przewoźnika jest niezwykle istotne dla działalności transportowej. Chroni ono przed roszczeniami osób trzecich w przypadku szkód wyrządzonych podczas transportu. W przypadku wypadków drogowych lub uszkodzenia towarów klienta, ubezpieczenie OD przewoźnika pokrywa koszty związane z roszczeniami odszkodowawczymi.

Znaczenie ubezpieczenia transportowego

Ubezpieczenie transportowe jest kluczowym elementem zabezpieczającym Twoją firmę przed różnymi ryzykami i stratami. Oto kilka powodów, dlaczego ubezpieczenie transportowe jest niezwykle istotne:

Ochrona towarów i pojazdów

Ubezpieczenie transportowe zapewnia ochronę dla Twoich towarów i pojazdów przed różnymi zagubieniami i ryzykami. Dzięki temu masz pewność, że nawet w przypadku nieprzewidzianych sytuacji, takich jak wypadek drogowy, kradzież czy uszkodzenie towaru, nie poniesiesz znacznych strat finansowych. Ubezpieczenie chroni Twoje aktywa i umożliwia ciągłość działalności.

Odpowiedzialność prawna

Jako przewoźnik, ponosisz odpowiedzialność za przewożone towary. W przypadku szkód wyrządzonych towarom klienta lub osobom trzecim, możesz zostać zobowiązany do wypłacenia odszkodowania. Ubezpieczenie transportowe OD (Odpowiedzialność Cywilna) przewoźnika chroni cię przed takimi roszczeniami odszkodowawczymi. Pokrywa koszty związane z odszkodowaniami, które musisz wypłacić, chroniąc tym samym Twoją firmę przed dużymi kosztami.

Wymogi prawne i kontrakty

W niektórych przypadkach, ubezpieczenie transportowe może być wymagane przez prawo lub umowy handlowe. W przypadku międzynarodowych przewozów, mogą istnieć specyficzne wymogi dotyczące ubezpieczenia towarów i pojazdów. Posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia pozwala spełnić te wymogi i umożliwia podpisanie kontraktów z klientami oraz współpracę z innymi podmiotami w branży transportowej.

Podsumowanie

Ubezpieczenie transportowe jest niezwykle istotne dla Twojej firmy transportowej. Zapewnia ochronę dla Twoich towarów, pojazdów, chroni cię przed stratami finansowymi oraz roszczeniami odszkodowawczymi. Różne rodzaje ubezpieczeń transportowych pozwalają dostosować polisę do specyfiki Twojej dzia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym

OCP krajowe  w ramach ubezpieczenia ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika za całkowite lub częściowe uszkodzenie lub utratę przesyłki w transporcie krajowym. Ponadto ochroną mogą być objęte:

• niezbędne koszty obrony prawnej i koszty sądowe
• koszty, które przewoźnik poniósł, aby zmniejszyć rozmiary szkody lub zapobiec jej wystąpieniu
• koszty poniesione w związku z koniecznością przeładunku towaru lub jego przechowywania
• Odpowiedzialność może być również poszerzona o:
• szkody powstałe w towarach niebezpiecznych sklasyfikowanych w Umowie ADR,
• szkody w łatwo psujących się artykułach żywnościowych,
• szkody powstałe w wyniku kradzieży i rozboju,
• szkody powstałe w czasie przewozu przesyłek podwyższonego ryzyka takich jak: sprzęt AGD, sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, tytoń przetworzony, alkohol itp.
 

Przejdź do zakładki kalkulator OC przewoźnika i sam wylicz składkę

 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu międzynarodowym

OCP międzynarodowe w ramach ubezpieczenia ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika za całkowite lub częściowe uszkodzenie lub utratę przesyłki w transporcie międzynarodowym. Dodatkowo ochroną można objąć:

• niezbędne koszty obrony prawnej i koszty sadowe,
• koszty, które przewoźnik poniósł, aby zmniejszyć rozmiary szkody lub zapobiec jej wystąpieniu,
• koszty poniesione w związku z koniecznością przeładunku towaru lub jego przechowywania.
• Odpowiedzialność może być również poszerzona o:
• szkody powstałe w towarach niebezpiecznych sklasyfikowanych w Umowie ADR,
• szkody w łatwo psujących się artykułach żywnościowych,
• szkody powstałe w czasie przewozu przesyłek podwyższonego ryzyka takich jak: sprzęt AGD, sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, tytoń przetworzony, alkohol itp. szkody powstałe w przesyłkach przewożonych na terenie krajów takich jak Rosja, Ukraina, itp.

 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora OCS

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora zapewnia ochronę spedytorowi przed roszczeniami osób trzecich, które w związku z niewykonaniem, lub nienależytym wykonaniem umowy spedycji poniosły szkodę majątkową. Ubezpieczeniem objęte są następujące czynności związane ze spedycją towaru:
• składowanie towaru (nie dłużej niz. 30 dni),
• pakowanie i przepakowywanie towaru,
• kontrola ilościowa i wagowa towaru,
• kontrola stanu przesyłki,
• przygotowanie dokumentów do wysyłki towaru,
• odprawa celna towaru,
• załadunek i wyładunek towaru,
• inne czynności zwyczajowo związane ze spedycją towaru, w zakresie zaakceptowanym przez towarzystwo do którego zwracamy się w imieniu klienta

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym międzynarodowym – ubezpieczenie Cargo

Ubezpieczenie adresowane jest do przedsiębiorców przewożących mienie na terytorium RP, lub poza nim transportem wykonywanym przez zawodowego przewoźnika lub transportem własnym. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie przewożone transportem:

• drogowym,
• lotniczym,
• kolejowym
• śródlądowym

Ubezpieczenie mienia przewożonego transportem zawodowym może być zawarte w zakresie obejmującym szkody powstałe wskutek:

• ognia,
• uderzenia piorunu,
• wybuchu,
• huraganu,
• powodzi,
• deszczu nawalnego,
• lawiny,
• obsunięcia się ziemi,
• upadku statku powietrznego na środek transportu,
• wypadku jakiemu uległ środek transportu,
• rozboju,
• kradzieży z włamaniem,
• kradzieży z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu,
• z innych przyczyn losowych, jeżeli w ich następstwie doszło do potłuczenia, połamania, rozbicia, rozsypania, porysowania, podarcia, pogięcia, zgniecenia, poplamienia, zabrudzenia, zamoczenia i wycieku przewożonego mienia.

Ubezpieczenie mienia przewożonego transportem własnym może być zawarte w zakresie obejmującym szkody powstałe wskutek:

• zdarzeń losowych (ogień, powódź, huragan itp.),
• wypadku, jakiemu uległ środek transportu,
• rozboju,
• kradzieży z włamaniem,
• kradzieży z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu, o ile strony nie umówią się inaczej. Dodatkowo mienie może być ubezpieczone od szkód powstałych podczas załadunku lub rozładunku.

Oferujemy kompleksowe ubezpieczenie transportowe, które zapewnia ochronę dla Twojej działalności przewozowej. Bez względu na rodzaj transportu, czy to drogowy, morski, lotniczy lub kolejowy, nasze ubezpieczenie transportowe zabezpiecza Twoje towary, pojazdy i działalność przed ryzykami i szkodami.

Nasza oferta obejmuje różne rodzaje ubezpieczeń transportowych, takie jak:

  1. Ubezpieczenie towarów: Chronimy Twoje towary przed zagubieniem, uszkodzeniem lub kradzieżą podczas transportu. Oferujemy szeroki zakres ochrony, dostosowany do specyfiki transportu i rodzaju towarów.
  2. Ubezpieczenie floty: Jeśli posiadasz flotę pojazdów transportowych, nasze ubezpieczenie floty zapewni kompleksową ochronę dla każdego z pojazdów. Chronimy zarówno samochody ciężarowe, jak i lekkie dostawcze.
  3. Ubezpieczenie OD (Odpowiedzialność Cywilna) przewoźnika: Odpowiedzialność przewoźnika to ważny aspekt działalności transportowej. Nasze ubezpieczenie OC przewoźnika chroni Cię przed roszczeniami osób trzecich w przypadku szkód wyrządzonych podczas transportu.
  4. Ubezpieczenie kontenerów: Jeśli zajmujesz się transportem kontenerowym, oferujemy ubezpieczenie kontenerów, które chroni Twoje kontenery przed ryzykami związanymi z ich transportem i przechowywaniem.

Nasz doświadczony zespół doradców ubezpieczeniowych pomoże Ci dopasować odpowiednie ubezpieczenie transportowe do Twoich potrzeb i wymagań. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty ubezpieczeń transportowych. Zapewniamy pełną ochronę dla Twojej działalności transportowej, zapewniając Ci spokój i bezpieczeństwo. Oferta dla firm transportowych w Aagencji Tanie ubezpieczenia Szczecin

Znaleziono dzięki:

Ubezpieczenie transportowe,oc spedytora,ubezpieczenie mienia w transporcie,cargo Zakres ochrony różnych Towarzystw, takich jak Hestia, Warta czy PZU Wiener czy Uniqa będzie więc podobny różnic się bedą ceną

Możliwość komentowania jest wyłączona.