Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora

Oc SpedytoraUbezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora
Odpowiedzialność cywilna dotyczy ujemnych konsekwencji, które ponosi się w związku ze zdarzeniami, które w ocenie prawa uważane są za negatywne. W konsekwencji mogą one doprowadzić do egzekucji majątkowej wobec osoby bądź podmiotu prawnego, które to ponoszą za wspomniane wydarzenia odpowiedzialność.

Oblicz sam Kalkulator oc spedytora

Dlatego też wprowadzono ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora opiewające na niewykonanie lub błędne wykonanie czynności spedycyjnych, które winien był wykonać w ramach zawartej umowy spedycyjnej. Co więcej chroni przed szkodami powstałymi w czasie trwania umowy spedycyjnej. W ramach tych szkód uwzględnia się utratę, uszczerbek oraz zniszczenie przesyłki oraz szkody finansowe powstałe z przyczyny popełnionych błędów. Wszystkie działania winny być wykonane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych. Jeżeli klient zainteresowany jest rozszerzeniem ubezpieczenia OC spedytora, może ono zostać zwiększone o ochronę odpowiedzialności cywilnej zaistniałej z uwagi na wejście spedytora podczas realizacji umowy w prawa i obowiązki przewoźnika drogowego.

Możliwość komentowania jest wyłączona.