Ubezpieczenie OC Przewoźnika – Kalkulator składki ocp

Przedsiębiorstwom i firmom transportowym które poszukują niedrogiego ubezpieczenia OC przewoźnika – agencja TanieUbezpieczenia.com.pl pomoże wybrać najlepszą ofertę zarówno co do ceny jak i jakości produktu z wszystkich propozycji dostępnych na rynku ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym – OC przewoźnika – OCP

 

W zakresie ubezpieczenia ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika za gruntowne lub częściowe uszkodzenie bądź utratę przesyłki w transporcie krajowym lub międzynarodowym .

Ponadto ochroną mogą być otoczone:

 • niezbędne koszty ochrony prawnej i koszty sądowe
 • koszty, które przewoźnik poniósł aby zminimalizować wymiary szkody lub udaremniać jej wystąpieniu
 • koszty poniesione w związku z koniecznością przeładunku artykułu bądź jego składowania

Odpowiedzialność przewoźnika może być również poszerzona o:

 • szkody powstałe w artykułach niebezpiecznych sklasyfikowanych w umowie ADR
 • szkody w łatwo psujących się artykułach żywnościowych
 • szkody powstałe w wyniku kradzieży i rozboju

Szkody powstałe w trakcie przewozu przesyłek zwiększonego ryzyka takich jak:

 • sprzęt AGD,
 • sprzęt RTV,
 • sprzęt komputerowy,
 • tytoń przetworzony,
 • alkohol

Kalkulacja ubezpieczenia oc przewoźnika – kalkulator składki ocp

Nakazy dotyczące usług świadczonych za sprawą przewoźników na terenie Polski wynikają bezpośrednio z Prawa przewozowego. Kodeks jest stosowane dla usług świadczonych na terenie kraju punkt załadunku i rozładunku znajduje się na terenie Polski.Przewozy międzynarodowe normowane są zapisami Konwencji CMR inaczej mówiąc umowy o międzynarodowym przewozie drogowym towarów. Konwencja ma zastosowanie w usługach tranzytu drogowego towarów, przewozy są obojętnie  ubezpieczeniem od miejsca zamieszkania  pod warunkiem że  miejsce nadania przesyłki i miejsce dostawy  znajdują się w różnych państwach i chociaż jeden z nich jest krajem który dołączył do konwencji.

Z punktu widzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika zwanego w skrócie OCP  albo oc przewoźnika poszczególne towarzystwa ubezpieczeń dodatkowo stosują redukcję zakresu swojej odpowiedzialności wyznaczając jakiego rodzaju niebezpieczeństwa są wyłączone z zakresu podstawowego ubezpieczenia. Najczęściej wyłączenia dotyczą wjazdu do określonych państw np. Rosja Białoruś niekiedy kradzieży w wyniku rozboju i napadu może to być transport  towarów niebezpiecznych ADR lub podwyższonego ryzyka, czy postoju auta poza parkingami strzeżonymi. Jako multiagencja ubezpieczeniowa naszym klientom oferujemy  głównie ubezpieczenie  w zakresie rozszerzonym ubezpieczenia OCP wkłady własne są  wówczas zniesione. Standardowo polisy obejmują również większą część najczęstszych  niebezpieczeństw – przywłaszczenie ładunku, jego zgubę lub uszkodzenie.  W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika OCP lub OCS krajowego przeważnie najczęstszym rozszerzeniem wiążącym się z specjalną opłatą jest opcja przewozu pojazdów towarów niebezpiecznych ADR zwierząt bądź leków.

dobre ocp,koszt ocp,oc przewoźnika cena,oc przewoźnika krajowego,oc przewoźnika międzynarodowego,ocp kalkulator,tanie ocp,Ubezpieczenie OC Przewoźnika – Kalkulator,gdzie najlepiej ocp,gdzie najlepiej oc przewoźnika

Możliwość komentowania jest wyłączona.