W poszukiwaniu najlepszej polisy OC Przewoźnika

Przedsiębiorstwom i firmom transportowym które poszukują niedrogiego ubezpieczenia OC przewoźnika – agencja TanieUbezpieczenia.com.pl pomoże wybrać najlepszą ofertę zarówno co do ceny jak i jakości produktu z wszystkich propozycji dostępnych na rynku ubezpieczeniowym.Najtańsze Ubezpieczenie Ciągnika Siodłowego W Szczecinie

Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym – OC przewoźnika – OCP

Kalkulator Oc Przewoźnika Szczecin

 

W zakresie ubezpieczenia ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika za gruntowne lub częściowe uszkodzenie bądź utratę przesyłki w transporcie krajowym lub międzynarodowym .

Ponadto ochroną mogą być otoczone:

 • niezbędne koszty ochrony prawnej i koszty sądowe
 • koszty, które przewoźnik poniósł aby zminimalizować wymiary szkody lub udaremniać jej wystąpieniu
 • koszty poniesione w związku z koniecznością przeładunku artykułu bądź jego składowania

Odpowiedzialność przewoźnika może być również poszerzona o:

 • szkody powstałe w artykułach niebezpiecznych sklasyfikowanych w umowie ADR
 • szkody w łatwo psujących się artykułach żywnościowych
 • szkody powstałe w wyniku kradzieży i rozboju

Szkody powstałe w trakcie przewozu przesyłek zwiększonego ryzyka takich jak:

 • sprzęt AGD,
 • sprzęt RTV,
 • sprzęt komputerowy,
 • tytoń przetworzony,
 • alkohol

Kalkulacja ubezpieczenia oc przewoźnika – kalkulator składki ocp

Nakazy dotyczące usług świadczonych za sprawą przewoźników na terenie Polski wynikają bezpośrednio z Prawa przewozowego. Kodeks jest stosowane dla usług świadczonych na terenie kraju punkt załadunku i rozładunku znajduje się na terenie Polski.Przewozy międzynarodowe normowane są zapisami Konwencji CMR inaczej mówiąc umowy o międzynarodowym przewozie drogowym towarów. Konwencja ma zastosowanie w usługach tranzytu drogowego towarów, przewozy są obojętnie  ubezpieczeniem od miejsca zamieszkania  pod warunkiem że  miejsce nadania przesyłki i miejsce dostawy  znajdują się w różnych państwach i chociaż jeden z nich jest krajem który dołączył do konwencji.

Z punktu widzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika zwanego w skrócie OCP  albo oc przewoźnika poszczególne towarzystwa ubezpieczeń dodatkowo stosują redukcję zakresu swojej odpowiedzialności wyznaczając jakiego rodzaju niebezpieczeństwa są wyłączone z zakresu podstawowego ubezpieczenia. Najczęściej wyłączenia dotyczą wjazdu do określonych państw np. Rosja Białoruś niekiedy kradzieży w wyniku rozboju i napadu może to być transport  towarów niebezpiecznych ADR lub podwyższonego ryzyka, czy postoju auta poza parkingami strzeżonymi. Jako multiagencja ubezpieczeniowa naszym klientom oferujemy  głównie ubezpieczenie  w zakresie rozszerzonym ubezpieczenia OCP wkłady własne są  wówczas zniesione. Standardowo polisy obejmują również większą część najczęstszych  niebezpieczeństw – przywłaszczenie ładunku, jego zgubę lub uszkodzenie.  W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika OCP lub OCS krajowego przeważnie najczęstszym rozszerzeniem wiążącym się z specjalną opłatą jest opcja przewozu pojazdów towarów niebezpiecznych ADR zwierząt bądź leków.

dobre ocp, koszt ocp, oc przewoźnika cena, oc przewoźnika krajowego, oc przewoźnika międzynarodowego, ocp kalkulator, tanie ocp, Ubezpieczenie OC Przewoźnika – Kalkulator, gdzie najlepiej ocp, gdzie najlepiej oc przewoźnika

Możliwość komentowania jest wyłączona.