Krótkoterminowe ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie Na MiesiącUbezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli pojazdów, które podlegają rejestracji na terenie naszego kraju. Umowa zawierana jest w celu ubezpieczenia pojazdu od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu. Polisa ubezpieczenia OC zawierana jest przeważnie na okres 12 miesięcy. Ustawodawca  pomimo tego dał możliwość ubezpieczenia samochodu na okres krótszy  jest to tak zwane ubezpieczenie krótkoterminowe. Ubezpieczenie to jest wykupowane na 30 dni, jednak nie wszyscy mogą je kupić. Jeśli spełniasz następujące warunki możesz kupić ubezpieczenie oc na miesiąc.

  • Podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów może to być przykładowo auto komis.
  • Właścicieli samochodów  zarejestrowanych czasowo. Polisa nie może być zawarte na okres krótszy niż czas tej rejestracji.
  • Właściciele pojazdów zarejestrowanych za granicą i przewożonych na terytorium Polski, bez ważnego ubezpieczenia OC bądź Zielonej Karty o ile w czasie pobytu na terenie Polski polisa samochodu zarejestrowanego za granicą ulegnie zakończeniu, przy czym samochód nie może być zarejestrowany w UE jest to tak zwane ubezpieczenie graniczne.

Właścicieli aut historycznych. Autami takimi w świetle obowiązującego prawa są:

  • auta zabytkowe – zgodnie z prawem o ruchu drogowym
  • pojazdy wpisane do księgi inwentarza muzealiów
  • samochody co najmniej 40-letnie
  • auta co najmniej 25-letnie, jakie są uznane za samochody wyjątkowe czyli mające szczególne znaczenie dla wzbogacenia historii motoryzacji.

W tych wypadkach ubezpieczenie nie może być zawarta na okres krótszy niż 30 dni.

Użytkowników pojazdów wolnobieżnych nie używanych przez rolników do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Polisa taka nie może być zawarta na okres krótszy niż 3 miesiące.

Cena ubezpieczenia krótkoterminowego OC

Miesięczne krótkoterminowe ubezpieczenie OC dla samochodów osobowych kosztuje tylko 70 zł, tymczasem dla samochodów ciężarowych 130 zł. Czasami nazywamy to ubezpieczenie komisowym.

Ubezpieczenie OC krótkoterminowe

  • Ubezpieczenie tymczasowe zawierane na 30 dni.
  • Brak konieczności wypowiadania umowy.
  • Najlepsza cena ubezpieczenia krótkoterminowego.

Możliwość komentowania jest wyłączona.