Ubezpieczenie nagrobka na cmentarzu

Nagrobek UbezpieczenieNagrobek na cmentarzu jest w naszej kulturze symbolem pamięci o naszych nieżyjących bliskich. Na nieszczęście, tak jak każdy przedmiot, narażony jest na wpływ czynników zewnętrznych. Wartość granitowego nagrobka czy też grobowca to bardzo duży wydatek, dlatego uszkodzenia wywołane przez siły natury lub grasujących na cmentarzu chuliganów mogą być bardzo uciążliwe. Co roku w ten sposób niszczonych jest dużo grobów. W czerwcu tego roku, wandale zniszczyli 42 nagrobki na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Całkowita wartość strat to setki tysięcy złotych. Do podobnego czynu chuligańskiego doszło latem w Białej Rawskiej oraz w Kiekrzu województwie wielkopolskim.

Dochodzenie naprawienia strat od sprawców wandalizmu jest niezwykle skomplikowane, bo ich wykrywalność pozostawia dużo do życzenia, a systemy filmowania to na większości cmentarzy ciągle rzadkość. Najczęściej sami musimy ponieść koszty napraw i renowacji nagrobka.  Takich przykładów jest niezmiernie dużo, a chuligani nie są jedynym zagrożeniem. Miejsca pamięci niezmiernie często upiększają wiekowe drzewa, które niestety nie zawsze znoszą napór gwałtownego wiatru lub obciążenia śniegu.

Właściwym zabezpieczeniem może być ubezpieczenie nagrobków, które staje się coraz to popularniejszą opcją do ubezpieczenia mieszkania. Ubezpieczenie zawiera szkody, jakie zaistniały w nagrobku lub grobowcu. Otrzymamy zadośćuczynienie, pod warunkiem że straty zaistniały w następstwie zdarzeń losowych:

  • powodzi
  • huraganu
  • deszczu nawalnego
  • uderzenia pioruna
  • upadku drzewa
  • kradzieży
  • dewastacji.

Ubezpieczenie nie obejmuje natomiast kosztów zwyczajnego niszczenia grobowca wynikającego z upływu czasu, zarówno kradzieży kwiatów, wieńców. Cena ubezpieczenia nagrobka to nieduży koszt. Listopad to szczególny czas pamięci o bliskich osobach, których już z nami nie ma. Warto jednak być świadomym, że nagrobki narażone są na uszkodzenie przez cały rok kalendarzowy i w takim razie należałoby je chronić za pomocą polisy ubezpieczeniowej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.