Ubezpieczenie mieszkania lub domu

W ramach tego ubezpieczenia można objąć ochroną ubezpieczeniową dom, mieszkanie a także dom w budowie. Ubezpieczenie to skierowane jest do osób fizycznych.

oblicz swoje ubezpieczenie

KALKULATOR UBEZPIECZENIA MIESZKANIA

Przedmiot ubezpieczenia

W ramach ubezpieczenia mieszkania lub domu ubezpieczeniem może być objęte:

  • Mienie (dom, mieszkanie, mienie ruchome,  stałe elementy, budowla, budynek gospodarczy, zewnętrzne elementy architektury)
  • Odpowiedzialność cywilna
  • Następstwa nieszczęśliwych wypadków NNW
  • Szyby i przedmioty szklane od stłuczenia
  • Dewastacja
  • Ochrona prawna
  • Nagrobki

Domek letniskowy:

  • Mienie ruchome i stałe elementy
  • Budynki gospodarcze
  • Budowle

 

 Zakres ochrony

Ubezpieczenie domu / mieszkania może być zawarte w kilku wariantach:

  • Mienia
  • Odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
  • Następstw nieszczęśliwych wypadków
  • Assistance
  • Domu letniskowego
  • Szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia
  • Dewastacja
  • Kosztów ochrony prawnej
  • Nagrobków

Ustalenie  sumy ubezpieczenia

Wartość ubezpieczenia ustala ubezpieczający każdorazowo dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia. Sumę ubezpieczenia mieszkania ustala się wg wartości rynkowej.

 

Składka ubezpieczeniowa

Wielkość składki uzależniona jest przede wszystkim  od wybranego  pakietu  ubezpieczenia. Wyliczana jest od sumy ubezpieczenia i zakresu ryzyk. Składka może być opłacana w ratach. jednak umowę ubezpieczenia zawiera się na okres jednego roku natomiast polisa ubezpieczeniowa domu w budowie może zostać zawarta na okres krótszy.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.