Ubezpieczenie elektrowni wiatrowych oraz monterów turbin

Ubezpieczenie Elektrowni WiatrowychCoraz więcej firm w ramach polis dla przedsiębiorców oferuje różnorodne pakiety ubezpieczenia firmy. Niemniej jednak pakiet pakietowi jest nierówny. Należy mieć  uwadze fakt, że zakres ochrony poszczególnych produktów ubezpieczeniowych może znacząco różnić się pomiędzy sobą. Z tego też względu wybór odpowiedniego ubezpieczenia wcale nie jest taki prosty.

Potrzeby ubezpieczeniowe farm wiatrowych

Każda firma ma swoje specyficzne i indywidualne potrzeby ubezpieczenia. I właśnie od określenia tych potrzeb należy rozpocząć cały proces wyboru właściwej polisy. Zaleca się, aby analiza uwzględniała wszystkie niebezpieczeństwa, które mogą doprowadzić do strat i przestojów w normalnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Te działalności gospodarcze, które nie posiadają odpowiednich dla wykonania takiego badania komórek, mogą skorzystać ze wsparcia brokerów. Warto w tym miejscu dodać, że wszystkie niebezpieczeństwa można podzielić na następujące kategorie:

 • zagrożenia powiązane z wynikami finansowymi,
 • zagrożenia powiązane ze stratami w mieniu,
 • zagrożenia związane z odpowiedzialnością cywilną,
 • zagrożenia transportowe,
 • zagrożenia związane ze stanem zdrowia pracowników,
 • zagrożenia związane z nieszczęśliwymi wypadkami  zatrudnionych pracowników.

Poniżej znajdziesz potrzebne wskazówki odnoszące się do dwóch ostatnich niebezpieczeństw i zagrożeń, które mogą dotknąć pracowników farm wiatrowych. Dodatkowo oferujemy Ci dostęp do polisy ubezpieczeniowej odpowiadającej na Twoje potrzeby.

Ubezpieczenie Pracowników Wiatraki

Podczas wyboru ubezpieczenia pracowników montujących turbiny dla firm w żadnym wypadku nie należy zapominać o pracownikach. Za sprawą odpowiednich pakietów ubezpieczeń warto zabezpieczyć zdrowie zatrudnionych w firmie osób w ramach osobnych programów grupowych ubezpieczeń na życie, zdrowie i następstw nieszczęśliwych wypadków. W zależności od wysokości składki grupowe polisy mogą mieć bardzo różny zakres. W momencie, kiedy przedsiębiorstwo zatrudnia wielu pracowników można podzielić ich na kilka grup i do każdej z nich odpowiednio dopasować wysokość i zakres oferowanych świadczeń. Istotne staje się, aby oferta została dopasowana do możliwości oraz ryzyka, na jakie narażeni się pracownicy podczas wykonywania obowiązków zawodowych.

Gwarancja wyboru najlepszego ubezpieczenia dla pracowników p montujących wiatraki!

Dzięki nam dowiesz się w jaki sposób wybrać odpowiednie ubezpieczenie dla pracowników montujących elektrownie wiatrowe. Jak widać wybór właściwej oferty ubezpieczenia przedsiębiorców nie jest wcale prosty. Stąd też decyzji nie należy podejmować pochopnie. Ubezpieczenie warto jest posiadać nie po to, żeby tylko je mieć, ale po to, żeby maksymalnie zredukować koszty zagrażające firmie i jej pracownikom nieprzyjemnych zdarzeń. Możesz być pewien, że czas poświęcony na wybór oferty przełoży się na skorzystanie z rozwiązania w pełni godnego naszej uwagi. Dzięki nam dostaniesz pewność, że każda złotówka wydana na niską składkę ubezpieczeniową wynika z jej potrzeb, a nie ze ślepego wyboru oferty pierwszej, która rzuci nam się w oczy.

Do kogo skierowana jest oferta ubezpieczenia monterów wiatraków?

Oferta jest skierowana do właścicieli i operatorów farm wiatrowych.

Co stanowi przedmiot ubezpieczenia monterów wiatraków w Szczecinie?

Przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczenia zdrowia, życia i następstw nieszczęśliwych wypadków osób wykonujących prace montażowe przy turbinach wiatrowych. Dodatkowo przedmiotem ochrony  mogą być finansowe skutki związane z wystąpieniem zdarzenia losowego podczas wykonywanej pracy.

Grupowe ubezpieczenie pracowników montujących elektrownie wiatrowe nie tylko w Szczecinie ale też za granicą to ubezpieczenie zdrowia, życia i następstw nieszczęśliwych wypadków, które jest zawierane przez pracodawcę w celu ochrony  życia i zdrowia pracowników. Wyróżnia je elastyczność w doborze zakresu ryzyk objętych ochroną, ich wariantów i poziomu sum ubezpieczenia. Ubezpieczenie (z uwagi na regulacje prawne) jest zawsze ubezpieczeniem imiennym. Najtańsze ubezpieczenia w Szczecinie

Składki na grupowe ubezpieczenie na życie, zdrowie i następstw nieszczęśliwych wypadków zawsze opłacane są przez pracodawcę. Warto nadmienić, że polisa ubezpieczeniowa może być finansowana zarówno przez pracodawcę (Ubezpieczającego), jak i również przez pracownika (Ubezpieczonego). Wszystko zależy od tego, jaki podmiot jest płatnikiem.

Przykładowe ryzyka z zakresu grupowe ubezpieczenia na życie, zdrowie i NNW:

 • śmierć Ubezpieczonego,
 • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku w pracy,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • niezdolność do pracy,
 • poważne zachorowania,
 • operacje chirurgiczne,
 • pobyt w szpitalu.

Najczęściej grupowe ubezpieczenie zawierane jest na okres 1roku z możliwością dalszej automatycznej kontynuacji.

Główne cechy grupowego ubezpieczenia na życie, zdrowie i NNW:

 • elastyczność zakresu / pakietów i sum ubezpieczenia,
 • pełna ochrona pracownika
 • wymaga zaangażowania administracyjnego od pracodawcy (zgłaszanie comiesięcznych zmian na liście ubezpieczonych, comiesięczne opłacanie składek).

Prowadzisz farmę wiatrową i potrzebujesz wsparcia w wyborze polisy ubezpieczeniowej dla swoich pracowników? Na naszej stronie znajdziesz wszystkie niezbędne informacje, które pozwolą dokonać Ci najlepszego wyboru pośród dostępnych na rynku ofert Towarzystw Ubezpieczeniowych. Polisę możesz otrzymać na e-mail, a to wszystko bez wychodzenia z domu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.