Ubezpieczenie dla nowych firm – kompleksowe ubezpieczenie firmy

ubezpieczenie dla firmy szczecinPodczas zakładania  własnej działalności rzadko towarzyszy myśl o wykupieniu ubezpieczenia. Wydaje się to kolejnym niepotrzebnym kosztem, a tych przy otwieraniu biznesu nie brakuje, są przecież podatki, składki ZUS, czy koszty związane ze sprzętem, załogą czy lokalem na prowadzenie działalności, opłacenie ubezpieczenia zsuwa się więc na drugi plan, późniejszą perspektywę choć nie jest to właściwe podejście do sprawy. Okazuje się bowiem, że szczególnie na etapie rozpoczynania działalności, stawiania pierwszych kroków, opieka ubezpieczeniowa jest najistotniejsza.

Jedna z firm ubezpieczeniowych, oferuje przedsiębiorstwom ubezpieczenie od utraty zysku. Zapewnia ono ubezpieczenie firm i przedsiębiorstw w przypadku niemożności normalnego realizowania swoich zobowiązań, powstałej w wyniku zaistnienia zdarzeń losowych. Taki produkt minimalizuje ryzyko wiążące się z wykonywaniem swoich działalności.

Sprawdź cenę ubezpieczenia twojej firmy i sam oblicz składkę.

sam oblicz ubezpieczenia firm

Ma to szczególne znaczenie u nowopowstałych firm. Te starsze, mające przynajmniej kilka lat działalności w określonym segmencie, ma już pewne rozwiązania i strategie na rzecz pojawienia się awaryjnych sytuacji. Mają one grono stałych klientów, i co ważne, cieszą się zaufaniem odbiorców. Ustabilizowane są też już pewne mechanizmy i kontakty z odbiorcami towarów czy usług, jest więc znacznie mniejsze ryzyko dramatycznego obniżenia przychodów.

Kompleksowe ubezpieczenie firmy

Takiego komfortu nie mają jednak firmy będące na początkowych etapach działalności, bez wyrobionych rozwiązań i pozycji na rynku. W ich przypadku wszelkie zdarzenia losowe mogą być bardziej dotkliwe w skutkach i odczuwalnie przekładać się na straty finansowe oraz utracenie klientów, a w efekcie często i zakończenie szans na dalszą działalność.

Ponadto istotna jest kwestia odpowiedzialności OC. Prowadzenie każdej działalności wiąże się z jakimś zakresem ryzyka i koniecznością jego podejmowania. Nie zawsze wszystkiego można dowiedzieć się od prawnika czy księgowej, nie wszystkie konsekwencje da się też od początku przewidzieć, aby ich uniknąć. Rozwija się to z biegiem czasu, wraz z pozyskiwaniem doświadczenia, zwłaszcza na początku więc jest się narażonym na popełnianie błędów, wynikających z mniejszego zorientowania i obycia w branży.

Czasem takie ryzyko, podjęte przez nas lub nieuświadomione, skutkuje koniecznością wypłacenia odszkodowania, kiedy klient wniesie przeciwko przedsiębiorcy sprawę do sądu np. za poniesione szkody. W licznych przypadkach, gdy szkoda jest kosztowna z samej natury działalności, może to doprowadzić do bankructwa i zamknięcia działalności.

Negatywny przebieg takiej rozprawy jest możliwy tym bardziej, że firmy rozpoczynające swoją działalność, inwestujące w nią, a nie mające jeszcze znacznych zysków, nie są w stanie opłacić odpowiedniego prawnika, a z możliwości zakupu odszkodowania się nie skorzystało. Warto skorzystać, gdyż nie są to duże koszty, natomiast w przypadku zaistnienia takiej sytuacji jest to duże udogodnienie dla firmy i może przesądzać o dalszej działalności.

Ubezpieczenie firmy Szczecin zakres ubezpieczenia

Można też skorzystać z oferty ubezpieczeniowej zapewniającej ochronę prawną (jest to rozwiązanie przeznaczone dla firm). W zamian za uiszczanie comiesięcznych składek, otrzymuje się wsparcie w przypadku problemów prawnych. Zdarzają się one nawet najuczciwszym przedsiębiorcom, mogą wynikać z konfliktów z pracownikami, którzy poczuli się pokrzywdzeni (byłymi lub obecnymi) lub z partnerami biznesowymi czy klientami.

Nasza agencja www.TanieUbezpieczenia.com.pl ma jeszcze jedną propozycję, dobrze odbieraną przez wielu klientów. Jest to zabezpieczenie finansowej stabilności. Posiadanie takiego zabezpieczenia nie tylko chroni przedsiębiorcę, ale także jest dobrze odbierane przez jego potencjalnych klientów. Likwiduje ona bowiem ryzyko przykrych konsekwencji dla klientów, w razie upadłości firmy lub niemożności jej dalszego prowadzenia. Ubezpieczenia firmy Szczecin W takich wypadkach finansowe zobowiązania spoczywające na firmie w pewnym stopniu spłacane są przez ubezpieczyciela. Posiadanie takiego zabezpieczenia zwiększa więc skłonność innych podmiotów do nawiązania współpracy, wiedzą bowiem, że np. w przypadku niespodziewanej śmieci właściciela, nie zostaną oni pozostawieni w niekorzystnej sytuacji. Gdy partner biznesowy wybiera z jaką firmą nawiązać współpracę, z pewnością chętniej wybierze tą, która ma takowe zabezpieczenie stabilności finansowej.

Jeszcze jednym typem ubezpieczenia, którym warto się zainteresować, są polisy gotówkowe. Mogę one stanowić ochronę choćby  dla kart kredytowych czy rachunków bankowych. Jest to zabezpieczenie przed realnymi zagrożeniami, te związane z włamaniem na konto i stratą środków nie są pojedynczymi, rzadkimi przypadkami. Jest to zawsze przykra sytuacja dla indywidualnego posiadacza karty czy konta, natomiast w przypadku zasobów firmowych, jest to jeszcze bardziej kłopotliwe, często bowiem są tam większe środki, ponadto są one potrzebne do funkcjonowania firmy, kupno materiałów, narzędzi czy wypłacanie pensji. Stosowne ubezpieczenie zmniejsza konsekwencje takich szkód.

Ubezpieczenie firmy OC jest obowiązkowe dla zawodów takich jak:

 • pośrednik w obrocie nieruchomości
 • rzecznik majątkowy
 • notariusz
 • adwokat i radca prawny
 • organizator imprez masowych
 • podmioty świadczące usługi detektywistyczne i ochroniarskie
 • przewoźnik morski i właściciel statków
 • podmioty związane z transportem lotniczym
 • podmioty związane z transportem lądowym
 • opiekun dziecka
 • doradca podatkowy, księgowy i rewident
 • komornik sądowy i syndyk
 • rzecznik patentowy
 • architekt i inżynier budownictwa
 • zarządca nieruchomości
 • wszelkie podmioty, które wykonują świadczenia zdrowotne (w tym
 • lekarz
 • pielęgniarka
 • położna
 • fizjoterapeuta

Możliwość komentowania jest wyłączona.