Ubezpieczenie dla myśliwych i kół łowieckich

Oc MyśłiwegoDla myśliwych każda wycieczka do lasu jest kolosalną zabawą, jednakże nie można zapomnieć, że podczas polowania nie trudno o nieszczęśliwy wypadek. Nawet jeżeli myśliwi szanują wszystkich nakazów i starają się zachować szczególną ostrożność, niektórych wypadków na polowaniach uniknąć nie sposób postrzelenia, złamania. W związku z tym, w myśl ustawy, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków myśliwych jest ubezpieczeniem obowiązkowym, a ochrona w zakresie OC myśliwych wszystkich członków Polskiego Związku Łowieckiego.

Ubezpieczenie psa myśliwskiego

Wiadomo, że myśliwy bez wyszkolonego psa myśliwskiego, nie jest pełnowartościowym myśliwym. Wedle statystyk na nieszczęśliwe wypadki najbardziej narażone są właśnie psy myśliwskie. w rezultacie porozumienia z PZŁ ochroną otoczone zostały bezpośrednie następstwa nieszczęśliwych wypadków psów, jakie wystąpiły w trakcie polowań, ale także w drodze na i z polowań w rezultacie których doszło do śmierci psa uboju z konieczności lub trwałej i pełnej utraty przydatności psa do polowań. Umowy ubezpieczenia psa myśliwskiego zawierane w zakresie właśnie tego ryzyka obejmują wypadki na terenie Polski.

Ubezpieczenie broni myśliwskiej

Ubezpieczenie poza myśliwym i jego psa, obejmuje także ubezpieczenie broni myśliwskiej Zabezpieczenie obejmuje ryzyko kradzieży włamaniem, rabunku lub utraty na skutek zdarzeń losowych, w czasie przenoszenia lub transportowania broni z rozszerzeniem o każde miejsce postoju lub pobytu myśliwego związanego z polowaniem, łącznie z drogą dojazdu i powrotu do miejsca zamieszkania.

Ubezpieczenie majątku Kół Łowieckich

Zakres działania ubezpieczenia obejmuje:

  • pożar uderzenie pioruna,
  • szkody wodociągowe,
  • powódź, spływ wody po zboczach,
  • grad, deszcz nawalny, śnieg,
  • osunięcie się ziemi,
  • trzęsienie ziemi,
  • uderzenie pojazdu,
  • upadek drzewa, 
  • szkody powstałe wskutek akcji gaśniczej, ratowniczej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.