Stłuczka kolizja za granicą – zobacz jak zgłosić szkodę

Ubezpieczenia OcPolisa OC za granicą.

Wybierając się do państwa UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, większość poprzestaje na wykupieniu polskiej polisy OC. To wystarczy, ale bezpieczniej i pewniej jest posiadać w zanadrzu umowy ubezpieczeniowe AC, NNW i assistance. Polskie prawo nakazuje właścicielom wszystkich zarejestrowanych samochodów wykupienie tylko jednego ubezpieczenia obowiązkowego i jest nim polisa OC. Polisa ta obejmuje swoim działaniem Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy. Jeśli będziemy w jednym z państw należącym do UE lub EOG i zdarzy nam się stłuczka, kolizja lub wypadek, to nasz ubezpieczyciel pokryje koszty likwidacji zaistniałej szkody. Polska polisa OC chroni nas przed odpowiedzialnością cywilną w państwach takich jak: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr. Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Zielona Karta za granicą.

Zamierzając odwiedzić kraj, którego nie ma na tej liście, musimy wykupić Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczenia Komunikacyjnego. Certyfikat ten nazywany jest Zieloną Kartą. Z Zieloną Kartą w pełni bezpiecznie możemy się czuć, odwiedzając Albanię, Białoruś, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Iran, Izrael, Macedonię, Maroko, Mołdawię, Rosję, Tunezję, Turcję i Ukrainę. Większość ubezpieczycieli dołącza Zieloną Kartę do polisy OC. Jeśli tak nie jest, trzeba koniecznie upomnieć się o ten dokument. W większości firm, kartę taką otrzymamy bez żadnych opłat. Płatna Zielona Karta, to również rozsądna inwestycja. Mając ją, nie trzeba wykupować ubezpieczenia w kraju, do którego jedziemy. A zazwyczaj kosztuje ono o wiele więcej. Zielona Karta jest tożsama z obowiązkową polisą OC. Postępowanie w sytuacji, gdy inny użytkownik dróg uszkodzi nasz samochód, zależy od tego, na terenie jakiego państwa doszło do tego zdarzenia. Różne kraje stosują różne procedury likwidacji szkód i wypłacania odszkodowań. Nie bez znaczenia jest miejsce, w którym dokonano rejestracji obu pojazdów. Jeśli auta zarejestrowane są na terenie UE lub EOG, likwidacją szkody zajmuje się polski przedstawiciel zagranicznego ubezpieczyciela. Oczywiście chodzi o ubezpieczyciela, u którego polisę wykupił sprawca wypadku lub kolizji. Informacji o tym gdzie sprawca wypadku wykupił polisę i kto wypłaci nam odszkodowanie, znajdziemy w Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Informacje takie posiada również Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Kolizja za granicą- zgłoszenie szkody.

Stłuczka za granicą z nie Twojej winy. Jak zlikwidować szkodę z OC sprawcy zagranicznego? Gdy za granicą zdarzy się nieszczęście, postępujemy podobnie jak w analogicznej sytuacji na terenie Polski. Spisujemy dane pojazdu i sprawcy: numer rejestracyjny, markę, imię, nazwisko i adres. Nie zapominamy o ubezpieczeniu: spisujemy nazwę i adres ubezpieczyciela, a także numer polisy OC. Uzyskanie tych danych po powrocie do kraju bywa o wiele trudniejsze lub niemożliwe. Przed wyjazdem zagranicę, warto zorientować się, czego potrzebujemy, by w danym państwie uzyskać odszkodowanie za wypadek lub kolizję zaistniałą z czyjejś winy. Informacje takie znajdziemy na internetowej stronie PBUK. Ze strony tej warto pobrać druk wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym dostępny w wersji polsko-angielskiej. Druk taki należy mieć przy sobie. W razie nieszczęścia, mamy go pod ręką i wiemy jak zacząć działać.

W przypadku, gdy sprawca nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności za zdarzenie, postępujemy tak samo jak w Polsce – wzywamy na miejsce stróżów prawa. Do policji należy sporządzenie dokumentacji zdarzenia, przy którym zaistniał spór. Istnieją państwa, w których trzeba zapłacić za przyjazd policji na miejsce. Tak jest na przykład w Austrii. Jeśli zdarzenie miało miejsce w kraju, gdzie działa Zielona Karta bądź sprawca pochodzi z państwa, którego nie obejmuje polska polisa OC, za likwidację szkody odpowiada firma, od której otrzymaliśmy lub wykupiliśmy Zieloną Kartę. W celu uzyskania odszkodowania, sami musimy skontaktować się z tym ubezpieczycielem. Do uruchomienia procedury likwidacji szkody, potrzebne będą dane sprawcy i jego pojazdu. W dokumentacji zdarzenia musi widnieć numer karty, a także nazwa i adres firmy, która ją wystawiła. A co jeśli to my jesteśmy sprawcami wypadku lub kolizji? W takich okolicznościach za likwidację szkody odpowiada ubezpieczyciel, który sprzedał nam polisę OC bądź Zieloną Kartę. Gdy zdarzy się nieszczęście, trzeba zadbać o to, by jeszcze przed powrotem z zagranicy skontaktować się z ubezpieczycielem i telefonicznie poinformować go o zaistniałej sytuacji. Im wcześniej ubezpieczyciel dowie się o wszystkim, tym lepiej. W sytuacjach spornych trzeba skorzystać z pomocy policji. W żadnym wypadku nie można podpisywać dokumentów, których treść jest niejasna, bo napisane są w obcym języku.

Polisa Auto Casco za granicą.

Wyjeżdżając zagranicę bez polisy Auto Casco, musimy mieć świadomość, że w razie spowodowania wypadku, koszty naprawy pojazdu pokryjemy ze środków własnych. Mając wykupioną polisę AC, możemy liczyć w tym względzie na pomoc zagranicznego przedstawiciela polskiego ubezpieczyciela. Zanim wyjedziemy, musimy się jednak upewnić, co do tego w jakich państwach działa polska polisa Auto Casco i jakich szkód dotyczy.

Assistance i NNW za granicą.

Podczas urlopu poza Polską, będziemy spokojniejsi wykupując dodatkowo ubezpieczenie assistance i NNW. Niespodziewane i trudne sytuacje mogą zdarzyć się wszędzie. Samochody nagle odmawiają posłuszeństwa, a o wypadek nie trudno. Dlatego, zwłaszcza przed wyjazdem zagranicę, warto przemyśleć zakup polisy assistance i ubezpieczenia NNW. Polisa taka powinna gwarantować zwrot kosztów holowania uszkodzonego pojazdu. Powinna też obejmować zwrot kosztów wynajmu auta zastępczego. W polisie tej powinna być mowa o ewentualnym noclegu, pomocy tłumacza, wsparciu medycznym i prawnym.

Możliwość komentowania jest wyłączona.