Tytuł lidera dla PZU

Lider PzuPZU nadal utrzymuje dumny tytuł lidera ubezpieczeń w Europie Środkowej. Największą firmą pod względem przychodów w tym regionie jest natomiast PKN Orlen. Polska natomiast utrzymuje pozycję lidera pod względem liczby spółek – ma ich 170 z 500. Wszystkie te wnioski zostały wciągnięte z rankingu „CE Top 500”, który został przeprowadzony przez firmę doradczą Deloitte.

Firma doradcza Deloitte wraz z „Rzeczpospolitą” podjęły się zadania przeprowadzenia analizy największych firm z 18 krajów Europy Środkowej i na Ukrainie. Na pierwszym miejscu największych firm ubezpieczeniowych jest PZU. Pozycja lidera jest niezagrożona  od 2014 roku, kiedy to jej składki przewyższały 4-krotnie Ergo Hestię, która zajmuje 2 miejsce. Na trzecim miejscu uplasował się czeski Česká pojišťovn, który minimalnie wyprzedził Wartę.

Z raportu wynika, że rok 2014 był kolejnym, w którym firmy ubezpieczeniowe zanotowały spadek  składki przypisanej brutto. Dla 50 największych spółek spadła ona średnio o 1,7%. Dla 30 z 50 największych ubezpieczycieli składka przypisana brutto zmniejszyła się. Ponad połowa ubezpieczycieli w rankingu pochodzi z Polski i Czech.

Bilans Europy Środkowej
W 2014 roku przychody ogólne 500 największych firm znajdujących się w Europie Środkowej wyniosły 682 mld euro. Oznacza to spadek o 1,8% w porównaniu do roku poprzedniego, w którym udało się zgromadzić 694 mld euro. Jest to dziwne zjawisko, ponieważ to właśnie w 2014 roku większość krajów Europy Środkowej zaliczyło przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Szacuje się, że rok 2015 będzie przełomowy w tym zakresie i wreszcie zanotowany zostanie przychód.

Informacje o raporcie
W raporcie „CE TOP 500” znajdują się informacje o 500 największych firmach z Europy Środkowej. Dane zostały podzielone na 7 sektorów gospodarki czyli TMT/Technologie-Media-Telekomunikacja, Sektor publiczny, Farmaceutyki i ochrona zdrowia, Dobra konsumpcyjne i transport, Energetyka i zasoby naturalne, Wyroby przemysłowe, Sektor budowlany. W raporcie znalazł się również ranking 50 największych firm ubezpieczeniowych oraz 50 największych banków.

Możliwość komentowania jest wyłączona.