Tanie ubezpieczenie mieszkania

PAKIET MIESZKANIE
składka za ubezpieczenie już od 70 pln

Zakres ubezpieczenia:

  • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (mienie ruchome, nieruchomość wraz ze stałymi elementami)
  • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju (mienie ruchome, stałe elementy)
  • Ubezpieczenie oszkleń
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
  • Ubezpieczenie home assistance

Okres ubezpieczenia:
Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na okres:

  •  12 miesięcy
  • 24 miesięcy
  • 36 miesięcy

Zalety PAKIETU MIESZKANIE:

1. Zniżka 15% za ubezpieczenie na okres 36 miesięcy
2. Brak zwyżki na 3 raty przy ubezpieczeniu na 36 miesięcy
3. 15% zniżki za 3 letni bezszkodowy przebieg ubezpieczeń
4. Akceptujemy zniżki za bezszkodowość wypracowane u innego Ubezpieczyciela
5. Brak franszyz redukcyjnych i integralnych
6. Zniesiona zasada proporcji
7. Mienie ruchome ubezpieczone według wartości odtworzeniowej
8. Brak ograniczenia wiekowego Ubezpieczonego przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków
9. Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym wynosi 100.000 pln
10. Ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym objęte są wszystkie osoby bliskie, z którymi Ubezpieczony prowadzi wspólne gospodarstwo domowe
11. Odpowiadamy za przepięcia bez względu na przyczynę
12. Składka za ubezpieczenie już od 70 pln

Możliwość komentowania jest wyłączona.