Rośnie liczba odszkodowań za błędy medyczne

Rośnie liczba odszkodowań za błędy medyczne

W Polskich sądach pojawia się coraz więcej pozwów o odszkodowania za błędy medyczne. W 2009 roku było och około 650, a w roku ubiegłym prawie tysiąc.

Wnioski o odszkodowania za błędy medyczne spływają do wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Jak pokazują tendencje, jest ich coraz więcej. Przedstawiciel Rzecznik Praw Pacjenta Barbara Krystyna Kozłowska podkreśla, że w 2012 roku wpłynęło do nich ok 400 nowych wniosków, a w roku 2013 już ponad 1100. W 2014 roku, od stycznia do października wpłynęło ich już ponad 700.

Tendencje pokazują, że liczba wniosków ciągle rośnie, tak jak ich wysokość. Barbara Krystyna Kozłowska podaje , że jeszcze 10 lat temu, wysokość zadośćuczynienia wynosiła kilkuset tysięcy złotych. Obecnie kwoty te są wyższe, a rekordowa kwotą zadośćuczynienia, wypłacona w 2011 roku wyniosła 1,2 mln złotych. W 2014 roku rekord został pobity, ponieważ pacjentka jednego z warszawskich szpitali wywalczyła odszkodowanie w wysokości 5 milionów złotych.

RPP wprowadziło pewne zmiany w funkcjonowaniu komisji, dzięki którym komisje te działają dużo sprawniej. W części z nich często przekraczany jest czteromiesięczny termin wydania orzeczenia. Powodem tego często jest oczekiwanie na opinię biegłego w danej sprawie. Przedstawiciel RPP uznała, że „komisja powinna mieć możliwość zasięgania opinii lekarzy specjalistów z innych województw niż to, na terenie którego działa”.

Ważne jest także zróżnicowanie poszczególnych województw pod względem ich mieszkańców i opieki medycznej w tym także szpitali. Ma to duży wpływ na liczbę wniosków jakie spływają do komisji. Liczba pracowników i biegłych powinna być dostosowana do tych właśnie czynników. Przedstawiciel RPP wykazała, że występują także przypadki gdy po wydaniu orzeczenia o zdarzeniu medycznym ubezpieczyciel szpitala proponuje wypłatę zbyt niskiego odszkodowania. Dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie minimalnych kwot odszkodowania i zadośćuczynienia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.