Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych. Jak zgłaszać szkody?

Jak Zgłosić Szkodę Z OcUbezpieczenia komunikacyjne to OC, AC, NNW, Assistance. Można je podzielić na ubezpieczenia obowiązkowe oraz dobrowolne. Do tych pierwszych oczywiście zaliczymy obowiązkowe ubezpieczenie OC pozostałe trzy zaliczymy do dobrowolnych. Warto sprawdzić, co dokładnie kryje się pod tymi nazwami, które ubezpieczenia są dobrowolne, a które obowiązkowe oraz jak korzystać z nich, gdy przydarzy się nam szkoda. Najpopularniejszymi polisami dostępnymi na polskim rynku są zdecydowanie ubezpieczenia komunikacyjne. Praktycznie każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma je w swojej ofercie.

Najpopularniejsze ubezpieczenia komunikacyjne:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

Takie ubezpieczenie musi posiadać każdy właściciel samochodu, najpóźniej w dniu jego rejestracji. Zakres ubezpieczenia jest taki sam u wszystkich ubezpieczycieli, a reguluje go Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Dzięki takiemu ubezpieczeniu mamy zagwarantowane pokrycie z polisy szkód, które wyrządzimy innego uczestnikowi ruchu drogowego. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest zarówno mienie, jak zdrowie, czy życie osób poszkodowanych w wypadku, do którego doszło z Twojej winy. Należy pamiętać że po kolizji możemy bezgotówkowo wypożyczyć samochód zastępczy z oc sprawcy kolizji. Za jego wynajem nie zapłacisz ani złotówki. Koszt wynajmu pokryje towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy kolizji.

Zdecydowanie o takim ubezpieczeniu nie można zapomnieć, ponieważ za jej nie posiadanie grożą kary finansowe, a ich wysokość naliczana jest w zależności od rodzaju samochodu oraz okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej. Za brak OC powyżej 14 dni naliczana jest najwyższa opłata karna – 3700 zł w przypadku aut osobowych.

AC (autocasco) –ubezpieczenie komunikacyjne od kradzieży i zniszczenia

Dzięki posiadaniu AC, możemy liczyć na finansowe zadośćuczynienie w przypadku uszkodzenia lub utraty samochodu, a także jego wyposażenia. To ubezpieczenie dobrowolne, które zapewnia bezpośrednie odszkodowanie na jako właścicielowi pojazdu.

Ochroną w ramach AC objęte są szkody powstałe w wyniku:

  • zderzenia się pojazdów, zderzenia z osobami, zwierzętami lub przedmiotami na zewnątrz samochodu (np. uderzenie w budynek), uszkodzenia auta przez osoby trzecie
  • zdarzeń losowych, np. pożaru, wybuchu, zatopienia, działania sił przyrody (np.. huraganu), działania czynnika termicznego lub chemicznego, pochodzącego z zewnątrz pojazdu
  • kradzieży samochodu lub jego części lub wyposażenia.

Ubezpieczenie może zostać nam nie wypłacone przez ubezpieczyciela, jeśli uzna on, że kradzież auta jest wynikiem niedbalstwa (np. pozostawienie kluczyków w stacyjce) albo, że spowodowałeś kolizję jadąc pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Wysokość składki jest uzależniona od zakresu ochrony, na jaki się zdecydujemy. Polisę możesz rozszerzyć np. o ubezpieczenie szyb.

Assistance – to nie tylko holowanie

Kolejnym dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym jest Assistance. Jest ono oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe w pakiecie z OC lub AC. Jest ono korzystne, ponieważ zapewnia całodobową pomoc w przypadku awarii samochodu lub stłuczki. Gwarantuje przede wszystkim wsparcie techniczne. Nie musimy się więc martwić np. o organizację holowania auta do warsztatu, gdy nagle odmówi posłuszeństwa w środku miasta czy na trasie.

W ramach Assistance możemy liczyć również na pomoc medyczną, a nawet prawną, która przysługuje nie tylko kierowcy, ale również pasażerom. Dodatkowe usługi świadczone w ramach Assistance komunikacyjnego to m.in.:

  • organizowanie i pokrywanie kosztów przesyłki części zamiennych potrzebnych do naprawy pojazdu, których warsztat akurat nie posiada
  • pokrycie kosztów wynajęcia auta zastępczego na czas naprawy
  • dostarczenie paliwa do pojazdu (bez kosztu paliwa)

W niektórych wariantach, można również liczyć na pomoc za granicą. Często jednak wymaga go dodatkowej składki. Przed wykupieniem assistance warto sprawdzić, jakie są limity holowania i czy dostaniesz pomoc tylko po kolizji, czy również w przypadku awarii auta.

Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów

Posiadając takie ubezpieczenie, można liczyć na wypłatę odszkodowania za następstwa nieszczęśliwych wypadków. Jest to kolejne dobrowolne ubezpieczenie, którego przedmiotem są trwałe następstwa nieszczęśliwego wypadku, którego skutkiem są uszkodzenia ciała, trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

Mamy do wyboru dwa warianty takiego ubezpieczenia: kierowcy lub kierowcy i pasażerów.

Ubezpieczenie OC – jak zgłosić szkodę do ubezpieczyciela sprawcy?

Ważne jest, aby poszkodowany zgłosił szkodę do zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca miał wykupione OC. Należy jednak najpierw zadbać o kilka szczegółów jeszcze na miejscu zdarzenia. Przede wszystkim należy spisać oświadczenie. Ten obowiązek spoczywa na sprawcy.

Dokument powinien zawierać: imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów uczestników oraz świadków, a także dane pojazdów biorących udział w zdarzeniu: marka, model i numer rejestracyjny.W oświadczeniu nie można pominąć informacji o uszkodzeniach samochodów i dokładnego opisu kolizji z datą, miejscem, godziną i szczegółami dotyczącymi okoliczności.

Sprawca powinien podać numer swojej polisy OC i napisać, w jakim towarzystwie jest ona wykupiona.Sprawca powinien oświadczyć, że przyznaje się do winy. Oświadczenie powinno być podpisane przez wszystkich uczestników zdarzenia.

Gdy oświadczenie zostanie spisane, można skontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy, np. telefonicznie, osobiście w oddziale ubezpieczyciela lub wypełniając formularz internetowy. Gdy rozpocznie się likwidacja szkody, ubezpieczyciel wyśle do sprawcy pismo z prośbą o potwierdzenie spisanego oświadczenia i szczegółowe informacje dotyczące zdarzenia.

Kolejnym etapem jest wizyta rzeczoznawcy z zakładu ubezpieczeń sprawcy, który oceni stopień uszkodzenia samochodu i wykona dokumentację. Na tej podstawie ubezpieczyciel wyceni koszty naprawy i poinformuje o wysokości odszkodowania.Wydanie decyzji o wypłacie odszkodowania zajmuje zazwyczaj 30 dni.

Warto wspomnieć o tym, że od 2015 roku kilka firm ubezpieczeniowych umożliwia bezpośrednią likwidację szkody. Oznacza to, że już nie musimy zgłaszać szkody do ubezpieczyciela sprawcy, ale możemy to zrobić u swojego ubezpieczyciela. W takiej sytuacji, to wybrany przez nas ubezpieczyciela, u którego posiadamy OC zajmie się wszystkimi formalnościami, wypłaca odszkodowanie, a następnie występuje do ubezpieczyciela sprawcy o zwrot kosztów.

Ubezpieczenie AC – jak i kiedy zgłosić szkodę?

Kradzież samochodu należy zgłosić na policję w ciągu 24 godzin od zdarzenia. Ubezpieczyciele wymagają, aby szkoda została zgłoszona do kilku dni od zdarzenia. Jednak, terminy te różnią się w zależności od rodzaju szkody i towarzystwa ubezpieczeniowego.

W przypadku kradzieży zwykle mamy 24 godziny od momentu, kiedy dowiedzieliśmy się o utracie auta, na poinformowanie o tym swojego ubezpieczyciela. Inaczej jest z uszkodzeniem pojazdu – tu zakłady ubezpieczeniowe dają kilka dni na zgłoszenie szkody a sam proces ubiegania się o odszkodowanie przypomina ten z ubezpieczenia OC.

Odszkodowanie z NNW – jak się o nie ubiegać?

O takie odszkodowanie powinniśmy wystąpić pod koniec leczenia lub już po jego zakończeniu. Wtedy mamy już pełną dokumentację jego przebiegu, którą trzeba przedstawić swojemu ubezpieczycielowi. Potwierdzeniem wypadku mogą być wyniki badań ze szpitala, karta wypisowa, czy imienne faktury za leki. Jeśli nie chcemy przegapić terminu, należy sprawdzić go w OWU. Po zgłoszeniu szkody ubezpieczyciel wyliczy kwotę odszkodowania na podstawie tabeli, którą można  także znaleźć w OWU.

Kwota odszkodowania jest uzależniona od sumy, na jaką się ubezpieczyliśmy. Dlatego ważne jest, aby suma ubezpieczenia NNW była jak najwyższa.

Assistance – jak otrzymać pomoc na drodze?

Nie ma nic prostszego, jak uzyskanie pomocy z Assistance. Gdy coś złego stanie się nam na drodze, wystarczy, że zadzwonimy na wskazany przez ubezpieczyciela numer i poprosimy o pomoc. W zależności od sytuacji, możemy liczyć na holowanie samochodu do warsztatu, drobną naprawę w miejscu zdarzenia, otrzymanie auta zastępczego na czas naprawy, transport do placówki medycznej lub do domu, nocleg w hotelu, pomoc tłumacza, a nawet prawnika. Najczęściej pomoc oferowana w ramach assistance jest całodobowa, a zajmują się tym wyspecjalizowane firmy współpracujące z zakładami ubezpieczeń.

Możliwość komentowania jest wyłączona.