Prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne swoim zakresem obejmują  dostęp do określonych świadczeń medycznych na przykład usługi lekarzy  specjalistów, badań diagnostycznych, czy też wizyt lekarskich, leczenia szpitalnego a także leczenia ambulatoryjnego. Towarzystwa ubezpieczeniowe w swojej ofercie posiadają również ubezpieczenia mogące zapewnić zwrot kosztów leczenia lub też wypłatę środków w momencie wystąpienia choroby.

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne mogą stanowić uzupełnienie powszechnego systemu opieki medycznej ZUS ponieważ w dzisiejszych czasach nie można zrezygnować z opłacania składek do NFZ. Jest to dodatkowe zabezpieczenie Twoje i całej Twojej rodziny. W Polsce coraz więcej osób decyduje się na zakup prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, ponieważ jest to ciekawe a zarazem nie drogie ubezpieczenie.

Dzięki temu ubezpieczeniu możesz skorzystać z wizyt domowych, konsultacji lekarskich specjalistów oraz badań diagnostyczno–laboratoryjnych w rozległej sieci puntów medycznych na terenie całej polski. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne możesz rozszerzyć dodatkowo o usługi assistance  które zapewniają: przywóz leków, transport  do i ze szpitala, usługi informacyjne, rehabilitację oraz o refundację kosztów wykonania zabiegów operacyjnych. Z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego może korzystać również cała Twoja rodzina.

Trzy pakiety ubezpieczenia do wyboru:

 1. Podstawowa Opieka – 45 zł/mc w wariancie indywidualnym, 123 zł/mc w wariancie rodzinnym
 • lekarze podstawowej opieki zdrowotnej;
 • lekarze specjaliści (chirurg ogólny, chirurg dziecięcy, urolog);
 • podstawowe badania diagnostyczne;
 • podstawowe zabiegi ambulatoryjne
 • szczepienia ochronne p/grypie i p/tężcowe;
 • refundacja kosztów leczenia do limitu
 1. Specjalistyczna Opieka – 87 zł/mc w wariancie indywidualnym, 233 zł/mc w wariancie rodzinnym
 • rozszerzony zakres lekarzy specjalistów;
 • podstawowe badania diagnostyczne
 • rozszerzony zakres zabiegów ambulatoryjnych
 • szczepienia ochronne p/grypie i p/tężcowe;
 • refundacja kosztów leczenia do limitu

3. Pełna Opieka – 147 zł/mc w wariancie indywidualnym, 400 zł/mc w wariancie rodzinny

 • lekarze podstawowej opieki zdrowotnej;
 • rozszerzony zakres lekarzy specjalistów;
 • rozszerzony zakres diagnostyki radiologicznej, endoskopowej i laboratoryjnej;
 • rozszerzony zakres zabiegów ambulatoryjnych
 • wizyty domowe;
 • szczepienia ochronne p/grypie i p/tężcowe;
 • refundacja kosztów leczenia do limitu

Możliwość komentowania jest wyłączona.