Polisa na narty – ubezpieczenie od braku śniegu

Ubezpieczenie Na NartySezon narciarski niedługo zostanie rozpoczęty, w góry wybiera się wielu Polaków wraz z całymi rodzinami, w domu zostawiając nie tylko problemy ale często także rozwagę. Na stokach co roku zdarza się mnóstwo wypadków, dlatego warto pamiętać o polisie ubezpieczeniowej na narty czy snowboard.
Ubezpieczenia podróży ski znajdują się w ofercie prawie wszystkich ubezpieczycieli i ich liczba jest naprawdę duża. Jak więc wybrać ofertę dla siebie? Najpierw należy zwrócić uwagę na sumę Ubezpieczenia kosztów leczenia, która może być różna w zależności od ubezpieczyciela, jednak musi być na tyle wysoka, aby pokryć koszty leczenia. Optymalna suma ubezpieczenia kosztów leczenia powinna wynosić od 100 do 300 tys. zł. Ważny jest także zakres terytorialny polisy, a szczególną uwagę należy poświęcić definicji ryzyka, którą należy zdefiniować przy zakupie polisy Polisa może chronić przed koniecznością pokrycia kosztów leczenia, pobytu w szpitalu, dodatkowej opieki czy nawet leków i transportu medycznego. Poniżej podpowiedzi jak wybierać polisę i na co uważać.

  • Polskie góry i ubezpieczenie

Osoba, która decyduje się na wyjazd w polskie góry, powinna pamiętać, że a stoku zwykłe OC traci ważność. Joanna Nadzikiewicz, Dyrektor Handlowy Europ Assistance Polska zaznacza, że jadąc w polskie góry warto zainwestować w bogate assistance medyczne i świadczenia rehabilitacyjne. „Taka polisa zapewnia wypłatę nie tylko odszkodowania na wypadek uszczerbku na zdrowiu, ale także gwarantuje niezbędną pomoc tuż po zdarzeniu w tym wizytę lekarza, opiekę pielęgniarską, dostarczenie leków czy pomoc domową, jeśli będziemy dłużej unieruchomieni w związku z wypadkiem”. Większość polis obejmuje także pomoc w organizacji i przeprowadzeniu procesu rehabilitacji, ponieważ wiele osób nie wie jak i gdzie taki proces przeprowadzić skutecznie.

  • Szusowanie za granicą

Brak Śniegu UbezpieczenieOsoby decydujące się na wyjazd za granicę powinna sprawdzić czy polisa ubezpieczenia zdrowotnego obejmuje uprawianie sportów. Jeśli nie- niezbędne jest ubezpieczenie za granicę, dzięki czemu koszty pobytu w szpitalu czy akcji ratowniczej zostaną pokryte z polisy. Można też wykupić ubezpieczenie od braku śniegu. Dodatkową opcją jest powiększenie sumy ubezpieczenia o ubezpieczenie od utraty sprzętu, uszkodzenia czy nawet złych warunków pogodowych, kiedy stoki są niespodziewanie zamknięte. Wykupienie polisy OC chroni przed kosztami odszkodowań za szkody wyrządzone osobom trzecim i ich mieniu.

  • Jakie opłaty nie są konieczne?

Dokładne poznanie polisy i przeczytanie warunków OWU pozwoli na pełną ochronę z razie wypadku. Polisy dostępne na rynku mogą pokryć nie tylko koszty leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego, transportu medycznego ale jeśli jest taka potrzeba transportu do Polski. Ekspert mówi, że ubezpieczenie to jest na tyle ważne ponieważ ie tylko wypłaci nam odszkodowanie za nasze szkody, ale także szkody innych! „W przypadku opóźnienia lub odwołania lotu możemy także liczyć na świadczenia pieniężne”. Dokładne zapoznanie się z OWU pozwoli na określenie limitu przewidzianego w ubezpieczeniu i określenie jakie świadczenia zostaną wypłacone.

  • Bez ubezpieczenia jest drogo!

Osoba wybierająca się w góry bez ubezpieczenia musi się liczyć z wysokimi kosztami leczenia i naprawy szkód z własnej kieszeni. Pomoc medyczna za granicami Polski kosztuje nawet kilkaset Euro! Transport medyczny z miejsca wypadku do szpitala to koszt nawet 5 000 euro! Pomoc medyczna, akcja poszukiwawcza czy transport za granicą to koszty dla przeciętnego Polaka miażdżące. Eksperci radzą aby unikać wysokich kosztów leczenia poza granicami Polski i wykupić polisy podróżne, specjalnie dedykowane narciarzom i snowboardzistom.

  • Karta EKUZ nie wystarcza

EKUZ czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie chroni we wszystkich przypadkach. Joanna Nadzikiewicz podaje w jakich krajach możemy liczyć na pomoc- „W Polsce opieka ambulatoryjna, leczenie szpitalne czy stomatologiczne jest objęte ubezpieczeniem społecznym, lecz we Francji, Hiszpanii czy Niemczech, nie wszystkie usługi medyczne są bezpłatne”. W części krajów finansowana jest opieka medyczna lecz bez leczenia stomatologicznego, za którą należy zapłacić z własnej kieszeni. Dodatkowo w Niemczech opieka w szpitalu wymaga dopłaty 10 EUR za dobę. We Francji do opieki zdrowotnej dopłacane jest jedynie 20% kosztów więc Polak przebywający tam w szpitalu otrzyma na wyjściu rachunek do zapłacenia. EKUZ nie pokrywa jednak kosztów transportu do Polski i kontaktu z polskim koordynatorem pomocy.

  • Ile polis jest wykupywanych w Polsce?

VI Ogólnopolskie Badanie Assistance , badające ilość wykupionych ofert, pokazało, że z polis turystycznych korzystało ponad 60% osób. Tylko 7 % osób, które korzystały z tego typu polis, posiadało ubezpieczenie wraz z innym pakietem np. kartą kredytową. Ponad 60% ankietowanych to liczba duża, patrząc na koszty wykupienia polisy są znacznie mniejsze niż te, które należy zapłacić w szpitalu poza granicami Polski.

  • Ubezpieczenie od braku śniegu

Ubezpieczenie Od Braku ŚnieguWykupując to ubezpieczenie od braku śniegu za każdy dzień,braku możliwości szusowania powodu braku śniegu, otrzymamy 100 zł albo nawet do 700 zł zwrotu kosztów za uzasadnione koszty podróży i opłaty za korzystanie z wyciągów narciarskich. Jeśli w związku z lawinami śnieżnymi dostęp do ośrodka narciarskiego  w którym wykupiliśmy nocleg  zostanie uniemożliwiony to ubezpieczyciel pokryje koszty zakwaterowania oraz transportu do 250 zł za dzień lecz maksymalnie 500 zł.

Możliwość komentowania jest wyłączona.