Podsumowanie roku 2015 przez Gothaer

Gothaer TU podsumował 2015 roku. Uznał, że był to czasem wielu zmian i wyzwań na rynku ubezpieczeniowym w Polsce. Największymi wyzwaniami były przede wszystkim wprowadzenie bezpośredniej likwidacji szkód, nowych przepisów dotyczących procesu obsługi reklamacji, powołanie urzędu Rzecznika Finansowego oraz przygotowania do Solvency II.

Zdaniem szefowej GTU, Anny Włodarczyk-Młoczkowskiej, sytuacja sektora ubezpieczeń zmienia się bardzo dynamicznie. Wpływa to na funkcjonowanie samych zakładów i składa do wprowadzania wielu modyfikacji.

Poza tym Gothauer TU udało się wprowadzić nowe regulacje dotyczące procesu obsługi reklamacji oraz powołanie urzędu Rzecznika Finansowego. Prezez GTU podkreśla, że takie zmiany zostały wprowadzone aby usystematyzować system i uszczegółowić zasady. Zmiany zostały pozytywnie ocenione. Prognozuje się, że będą miały one bardzo dobry wpływ na postrzeganie reklamacji przez klientów.
Według Anny Włodarczyk-Moczkowskiej trzecim obszarem, który już ma duży wpływ na segment ubezpieczeniowy w Polsce, jest podpisana pod koniec października ub.r. ustawa regulująca rynek ubezpieczeniowy wynikająca z wejścia w życie dyrektywy Wypłacalność II (Solvency II). Na jej mocy, do spółek wprowadzone zostaną zmiany w trzech obszarach działalności spółek ubezpieczeniowych – kapitałowym, systemu zarządzania oraz sprawozdawczości. Wraz z tym przyjdzie zwiększona ilość wymogów kapitałowych dla ubezpieczyciela. Zakłady ubezpieczeń będą musiały spełnić wiele wymogów administracyjno-organizacyjnych oraz sprawozdawczych w związku z założeniami nowoprojektowanego systemu zarządzania.

Zdaniem Anny Włodarczyk-Moczkowskiej zmiany w przyszłości będą szły w trzech kierunkach. Przede wszystkim, konieczne będzie dołożenie wszelkich starań, aby zapewnić płynność funkcjonowania i realizacji zobowiązań. Klienci powinni spodziewać się wzrostu cen ubezpieczeń OC, które będą stale wzrastały w 2016 roku.
Scenariuszem, który czeka branżę ubezpieczeniową w najbliższych miesiącach, jest także wprowadzenie podatku od aktywów bankowych i zakładów ubezpieczeniowych, które mają ponad 4 mld zł aktywów. Takie rozwiązanie zostały już wprowadzone w wielu europejskich krajach. Zazwyczaj, proces ten wprowadza się w krajach, w których sektor ubezpieczeniowy jest na tyle rozległy, że zniechęcanie instytucji do krótkoterminowych operacji finansowych jest uzasadnione z punktu widzenia stabilności rynku. Obecnie w Polsce z taką sytuacją nie ma jeszcze do czynienia.

Ważne jest również podjęcie działań w kierunku mobilności. Gothaer stara się wprowadzać coraz więcej ulepszeń dla swoich klientów również w tym zakresie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.