Ubezpieczenie OC dla fizjoterapeutów

Oc FizjoterapeutyNa polskim rynku ubezpieczeń pojawiła się zupełna nowość- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC dla fizjoterapeutów. Do tej pory osoby wykonujące ten zawód nie miały możliwości ubezpieczenia się dedykowaną polisą OC. Program ubezpieczenia fizjoterapeutów został przygotowany przez PZU  wraz ze Stowarzyszeniem Fizjoterapia

Przedstawiciel Stowarzyszenia, Jacek Koszela wypowiedział się na temat innowacji wśród ubezpieczeń zawodowych: – „Zawód fizjoterapeuty jako jeden z niewielu w Polsce dotychczas nie doczekał się nie tylko regulacji na poziomie ustawowym, ale także sprofilowanego programu ochrony zawodowej. Biorąc pod uwagę liczbę fizjoterapeutów oraz ryzyko wiążące się z wykonywaniem tej wymagającej profesji, czas był już najwyższy”

Do tej pory, osoby wykonujące zawód fizjoterapeuty, nie mogły wykupić polisy specjalnie dla nich przygotowanej, jednak mogły skorzystać z ubezpieczenia OC w ramach ogólnego ubezpieczenia zawodów medycznych, jednak nie obejmowało ono wszystkich aspektów ich pracy. Brak szczególnych zapisów o wykonywanych przez fizjoterapeutów czynności w polisie medycznej powodował nieścisłości w przypadku dochodzenia odszkodowania czy innych roszczeń z tytułu wykonywanej pracy. Osoby tworzące ubezpieczenie OC dla fizjoterapeutów skupiły się głównie na doprecyzowaniu zapisów dotyczących zakresu wykonywanych czynności i pełnej ochronie fizjoterapeutów.

W ramach programu ubezpieczenia dla fizjoterapeutów, opracowano cztery warianty ubezpieczenia: obowiązkowe i dobrowolne OC fizjoterapeuty oraz obowiązkowe i dobrowolne OC placówki prowadzącej działalność fizjoterapeutyczną. Należy wspomnieć, że osoby wykonujące ten zawód objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem w ramach kontraktu z NFZ lub każdą inną placówką wykonującą świadczenia z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji, która wpisana jest w rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Dotychczas osoby te korzystały z ubezpieczenia OC medycznego, teraz mogą skorzystać dobrowolnie z ubezpieczenia OC dla fizjoterapeutów. Chroni ono przed szczególnymi przypadkami szkód jakie mogą zostać wyrządzone przez osobę wykonująca zawód fizjoterapeuty, o których mów członek zarządu Stowarzyszenia Ernest Wiśniewski: „Szkody w zawodzie fizjoterapeuty to rzecz bardzo realna. Codzienny, bezpośredni kontakt z pacjentem i wykonywanie skomplikowanych procedur medycznych wiążą się z wysokim ryzykiem powstania szkody. Biorąc pod uwagę stale rosnącą świadomość pacjentów i gotowość dochodzenia swych roszczeń przed sądami, posiadanie ubezpieczenia zawodowego leży w interesie każdego fizjoterapeuty” .

Kto może skorzystać z polisy OC dla fizjoterapeuty?

Z ubezpieczenia dla fizjoterapeutów może skorzystać każda osoba posiadająca kierunkowe wykształcenie w tym kierunku, która świadczy usługi w ramach kontraktu z NFZ lub inna placówką medyczną. Dodatkowo, dla członków Stowarzyszenia oraz osób, które posiadają Certyfikat Dobra Praktyka przewidziano zniżkę na wykup polisy.

Cena ubezpieczenia OC fizjoterapeuty, z sumą gwarancyjną do 100 tysięcy złotych , wynosi 46 zł za rok. Dla porównania, obowiązkowe OC medyczne, z którego korzystają obecnie osoby wykonujące zawód fizjoterapeuty, wynosi od 93 zł rocznie. Przy wykupieniu obowiązkowej i dodatkowej polisy, całość powinna wynieść około 150 zł rocznie.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.