Nowe produkty pod logiem Warty

Warta przygotowała nowy produkt o charakterze inwestycyjnym- Horyzont Możliwości. Jest to produkt przygotowany specjalnie dla klientów ExpanderAdvisors.

– Spadające stopy procentowe spowodowały, że w ostatnim czasie w krajach zachodnich pojawiły się oferty lokat bankowych z ujemnym oprocentowaniem. W Polsce takich ofert nie ma, ale zyski z lokat są dziś symboliczne. Równocześnie bezpośrednie inwestycje na giełdzie obarczone są ryzykiem, nieakceptowanym dla wielu klientów. Nic więc dziwnego, że przychodzi do nas coraz więcej osób z pytaniem o alternatywę. Dlatego poprosiliśmy Wartę o przygotowanie specjalnie dla naszych klientów odpowiedniego produktu o charakterze inwestycyjnym. Miał on zapewniać bezpieczeństwo inwestycji, a jednocześnie pozwalać na uzyskanie atrakcyjnej premii  – mówi Piotr Nowak, dyrektor ds. produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych ExpanderAdvisors.

 Takie wymogi spełniają tzw. polisy strukturyzowane. Ich cechą charakterystyczną jest, że środki powierzane przez klienta są inwestowane w różne aktywa. Większość jest lokowana np. w obligacje czy bony skarbowe, które zapewniają ochronę kapitału. Mniejsza cześć jest lokowana w zaawansowane instrumenty finansowe, które dają możliwość uzyskania wyższych zysków. np. instrumenty pochodne oparte o fundusze inwestycyjne, akcje, surowce. Taka konstrukcja pozwala na zabezpieczenie klientów przed ewentualnymi spadkami na rynkach finansowych, a jednocześnie daje możliwość uzyskania atrakcyjnego rynkowo zwrotu z inwestycji – wyjaśnia Anna Jarosiewicz-Łuka, odpowiedzialna w Warcie za konstrukcję produktów.

Horyzontu Możliwości to przede wszystkim szeroka i kompleksowa ochrona kapitału. Dzięki trzystopniowej skali ochrony kapitału, klient ma do wyboru warianty czyli 85%, 95% lub 100% ochrony kapitału. Stopa zwrotu z inwestycji zależna jest głównie od wyników funduszy inwestycyjnych takich jak fundusze absolutnej stopy zwrotu i fundusz przychodowy.

Na podstawie wytycznych Polskiej Izby Ubezpieczeń, została opracowana Karta Produktu, która pomocna jest w wyborze właściwego produktu i otrzymuje ją każdy klient przy spotkaniu z doradcą.

Produkt przedstawiony zostanie szerszej publiczności poprzez reklamę telewizyjną, działania w internecie (m.in. specjalną stronę www.horyzontmozliwosci.pl oraz promocję na witrynach placówek Expander) do 14 grudnia 2014 roku.

 Idea kampanii opiera się na rozterkach klienta  – W co zainwestować? Lokaty dają niski zysk a akcje są ryzykowne. Odpowiedzią na te rozterki jest nasza oferta – która z jednej strony zapewnia bezpieczeństwo kapitału, a z drugiej pozwala na osiągniecie atrakcyjnej premii – mówi Emila Pietrzak, Marketing Manager w Warcie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.