Liberty Ubezpieczenia ma nową polisę mieszkaniową

Liberty Ubezpieczenie Domu MieszkaniaLiberty Ubezpieczenia wprowadziło zmiany w polisie mieszkaniowej.Przede wszystkim, rozszerzono dotychczasową ofertę o umowy w formule all risk, uzupełniono zakres ochrony o dodatkowe ryzyka, a także zwiększono funkcjonalność kalkulatora składki dedykowanego agentom oraz klientom.
Ilona Tomaszewska, kierownik ds. produktów indywidualnych w Liberty Ubezpieczenia, podkreśliła, że zmiany zostały wprowadzone w związku z rosnącymi potrzebami agentów i klientów, którzy oczekują kompleksowych rozwiązań. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom, polisa oferowana przez Liberty Ubezpieczenia będzie konkurencyjna, a tym samym zwiększy szansę na umocnienie pozycji firmy na rynku.

Nowa oferta ubezpieczeń mieszkaniowych „Twoje miejsce” w formule all risk obejmuje ochroną zarówno mury, jak i elementy stałe oraz ruchomości domowe. Pokrywa także szkody powstałe m.in. wskutek nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak np. pożar, zalanie, powódź czy silny wiatr, przepięć elektrycznych, dewastacji, a także kradzieży z włamaniem oraz innych zdarzeń niewymienionych w OWU. W ramach tego wariantu dostępne są także nowe ryzyka: rażące niedbalstwo, kradzież zwykła oraz graffiti.

Wprowadzono również nową opcję OC, m.in. OC premium, która poszerza standardowy zakres ochrony o sporty motorowodne, jazdę konną oraz wypoczynkowe uprawianie sportu w ramach sekcji, klubów i organizacji sportowych. Wprowadzono także nowy zakres terytorialny produktu, dzięki czemu klient sam może zdecydować czy polisa będzie obowiązywać w miejscu ubezpieczenia, czy też na terenie całej Polski, Europy bądź świata. Ponadto klienci ubezpieczający nieruchomość w budowie mogą skorzystać z OC inwestycji, w ramach której LU odpowiada za szkody wyrządzone przez firmę budowlaną w miejscu ubezpieczenia.

Zmianie uległa również funkcjonalność kalkulatora składki mieszkaniowej dedykowanego agentom ubezpieczeniowym oraz klientom, którzy samodzielnie dokonują wyboru oferty. Kalkulator ubezpieczenia mieszkania po wypełnieniu danych dotyczących przedmiotu ubezpieczenia przedstawia gotową ofertę w trzech dostępnych konfiguracjach – łącznie z podaniem sumy ubezpieczenia, gwarancyjnej oraz odpowiednio dobranymi ryzykami, wynikającymi z wybranego przedmiotu ubezpieczenia i formy własności.

W nowej ofercie znalazła się również usługa „Pomoc Medyczna 24”. Dzięki niej, towarzystwo zapewnia pomoc w organizacji m.in. transportu medycznego, badań diagnostycznych, hospitalizacji bądź pomocy pielęgniarskiej.
Innymi opcjami, jakie posiada ubezpieczyciel są również możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową domku letniskowego, brak ustalonego oddzielnego limitu ochrony na wypadek dewastacji czy też gwarancję rekompensaty szkód wyrządzonych w związku z eksploatacją urządzeń domowych oraz instalacji wodnej i kanalizacyjnej na zasadzie ryzyka, a nie wyłącznie na zasadzie winy ubezpieczonego.

Możliwość komentowania jest wyłączona.