Kolizja z cudzoziemcem jak zgłosić szkodę

Kolizja Z ObcokrajowcemLikwidacja i zgłoszenie szkody z udziałem cudzoziemca różni się od likwidacji szkody z udziałem obywatela polskiego. Poszkodowany powinien przyzwoicie udokumentować wypadek oraz zgłosić kraksę do odpowiedniej instytucji ubezpieczeniowej.Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej udział w ruchu krajowym pojazdów zarejestrowanych za granicą jest coraz to bardziej natężony, a skutkiem tego jest coraz więcej wypadków wywoływanych przez cudzoziemców. W związku z tym istotne jest, żeby wiedzieć jak zachować się w takich sytuacjach.

Jak udokumentować kolizję z obcokrajowcem.

Najpierw musimy spisać dane personalne sprawcy kolizji, a w następnej kolejności numer rejestracyjny,  markę i model jego auta oraz numer ubezpieczenia oc i nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeżeli na miejsce wypadku nie była wzywana policja, powinno się też we własnym zakresie udokumentować winę sprawcy najlepiej przez wykonanie wspólnego oświadczenia o kolizji. Druk takiego dokumentu w wersji angielskiej można pobrać z naszej strony www lub kliknąć na wzór oświadczenia o kolizji drogowej z udziałem obcokrajowca.

Jak zgłosić szkodę z udziałem obcokrajowca.

Kolejnym etapem jest ustalenie ubezpieczenia OC sprawcy i prawidłowe zgłoszenie szkody do odpowiedniego ubezpieczyciela. Właściciele samochodów z terenu Unii dodatkowo Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii, mogą poruszać się po terenie Polski w oparciu o umowy OC kupionej we własnym kraju. Kierowcy z pozostałych państw mają obowiązek posiadania pod ręką międzynarodowego ubezpieczenia OC – Zielonej Karty czy też ubezpieczenia granicznego.W razie wyrządzenia kolizji za sprawą cudzoziemca z kraju Unii Europejskiej posiadającego zagraniczną polisę OC bądź obcokrajowca posiadającego Zieloną Kartę, poszkodowany ma obowiązek zgłosić szkodę do tzw. korespondenta ds. roszczeń. Jest to krajowy towarzystwo ubezpieczeniowe reprezentujące zagraniczne towarzystwo, które udzieliło ochrony ubezpieczeniowej sprawcy wypadku. Korespondenta można określić na stronie internetowej PBUK.

Gdy nie ma korespondenta.

W sytuacji braku możliwości ustalenia korespondenta ds. roszczeń, poszkodowany ma obowiązek zgłosić swoje żądania do któregoś z dwóch towarzystw ubezpieczeń – PZU S.A. lub TUiR WARTA S.A. Są to towarzystwa pełniący rolę agentów PBUK, którzy mają zadanie przeprowadzenia likwidacji kolizji. Wypadek można zgłosić któremukolwiek z nich. W razie wyrządzenia szkody przez obcokrajowca posiadającego polisę ubezpieczenia granicznego, pokrzywdzony powinien zgłosić kraksę bezpośrednio zagranicznemu ubezpieczycielowi. Jeżeli jego ustalenie okazałoby się trudne albo gdyby okazało się, że sprawca w ogóle nie miał polisy, kraksę trzeba zgłosić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Powinno się pamiętać, iż przy zgłoszeniu szkody z udziałem cudzoziemca liczy się nade wszystko numer rejestracyjny numer ubezpieczenia i kraj rejestracji auta sprawcy, a nie narodowość właściciela samochodu. W razie wypadku w naszym kraju szkoda zawsze będzie usuwana według prawa polskiego.

Samochód zastępczy po wypadku z cudzoziemcem.

Auto zastępcze uzyskasz na cały czas okres naprawy Twojego samochodu. Nie ma tu żadnych przeciwwskazań. Wystarczy że zgłosisz się do nas a my wynajmiemy bezgotówkowo auto zastępcze nawet na 30 dni.

Możliwość komentowania jest wyłączona.