Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ukarała TUZ

Knf Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ukarała za nieprawidłowości związane z likwidacją szkód związanych z polisami OC trzy duże Towarzystwa Ubezpieczeniowe – Compensa, STU Ergo Hestia oraz TUZ TUW.
Kary jakie zostały nałożone 18 listopada 2014 dotyczą nieterminowo wypłaconych odszkodowań z tytułu szkód związanych z komunikacyjną polisą OC. Ergo Hestia za nieprawidłowości musi zapłacić 100 tysięcy złotych, a TUZ Ubezpieczenia tylko 7 tysięcy. Natomiast Compensa została obciążona karą w wysokości 70 tysięcy złotych, głownie za niedotrzymanie terminu niezbędnego do poinformowania osoby występującej do towarzystwa z roszczeniem o tym, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w niższej kwocie niż ta, na którą było zgłoszone roszczenie. KNF nie zamierza przyjmować odwołań w tej sprawie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.