Kiedy nie działa ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OcZgodnie z obowiązującymi przepisami, polisę OC musi posiadać każdy właściciel samochodu zarejestrowanego na terenie Polski. Zakres gwarantowanej ochrony określono w ustawie z 22 maja 2003 r. Na jej podstawie, OC chroni sprawcę wypadku przed finansowymi skutkami szkód do kwoty wynoszącej przynajmniej 5 mln euro podczas jednego wypadku, w zakresie szkód na osobie, oraz 1 mln euro podczas jednego wypadku w zakresie szkód majątkowych. Limity przeliczany jest na podstawie kursu EUR/PLN, który został podany przez Narodowy Bank Polski i obowiązywał w dniu powstania szkody.

Obecnie, wyłączenia ochrony z OC również zostały określone ustawowo. Można znaleźć informacje, że ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, jeśli

  • kierujący wyrządził na mieniu posiadacza pojazdu,
  • dotyczą przewożonych za opłatą przedmiotów
  • polegają na utracie cennych przedmiotów
  • są związane z zanieczyszczeniem lub skażeniem środowiska.

Zostały również określone sytuacje, w których ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, ale będzie mógł obiegać się zwrotu kosztów operacyjnych od ubezpieczonego. Takie sytuacje wystąpią, gdy:

  • sprawca wypadku nie posiadał prawa jazdy,
  • kierujący był nietrzeźwy lub odurzony narkotykami,
  • sprawca zbiegł z miejsca wypadku,
  • szkoda została wyrządzona umyślnie,
  • sprawca wszedł w posiadanie pojazdu na wskutek przestępstwa.

Możliwość komentowania jest wyłączona.