Kary dla towarzystw ubezpieczeniowych w 2014 roku

Kara KnfUbezpieczyciele zostali ukarani na ponad 2,5 mln zł

Czas na podsumowania minionego roku, który był rekordowy pod względem liczby wydanych decyzji o karach nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego na podmioty finansowe. Kary pieniężne jakie były nałożone w 2014 roku to nowy rekord, tak jak rekordowa była liczba aktów oskarżenia do UKNF. W 2014 roku zapadło także najwięcej wyroków w sprawach zawiadomień Urzędowych.

KNF udostępniło dane, z których wynika, że w 2014 roku wydano aż 59 decyzji o nałożenie kary finansowej w ramach postępowania pierwszoinstancyjnego. Suma na jaka opiewały kary wyniosła 11 170 500 zł, z czego prawie 30% stanowiły sankcje nałożone na ubezpieczycieli o wartości ponad 2,56 miliona złotych.

W 2014 roku, najczęściej karano ubezpieczycieli za opóźnienia w wypłacie odszkodowań z polis komunikacyjnych OC oraz AC lub za niedopełnianie obowiązku informowania klientów o roszczeniach z umów komunikacyjnych. Co ciekawe, w ubiegłym roku kar za takie wykroczenia nałożono aż 17, co w porównaniu do lat ubiegłych, gdzie w latach 2006-2013 nałożono 46 kar, jest wynikiem bardzo wysokim. Suma sankcji pieniężnych we wspomnianych latach wyniosła 1133 tys. złotych, gdzie w 2014 roku liczba ta została prawie podwojona, ponieważ wyniosła aż 910 tys. złotych. W roku ubiegłym ukaranych zostało aż 13 Towarzystw Ubezpieczonych w tym: TUW TUW,  kara dla TUZ , PZU SA, Ergo Hestia, Link4, Gothaer, Aviva, BRE Ubezpieczenia, InterRisk, MTU i Benefia oraz dwukrotnie ukarane zostały Compensa oraz Warta.BRE Ubezpieczenia została ukarana sankcją w wysokości 3 tys. złotych, co było najniższą karą. Największa kara została nałożona na Wartę i HDI w wysokości 220 tys. złotych. Wysoką karę musiało zapłacić także PZU S.A- aż 150 tys. złotych. Od początku funkcjonowania Komisji Nadzoru Finansowego łącznie towarzystwa ubezpieczeniowe zostały ukarane na kwotę 2 043 tys. złotych.

Kary były także nakładane za naruszenia art. 170 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, którym było miedzy innymi nieterminowy wybór podmiotów, które były uprawnione do badania sprawozdań finansowych. Za to wykroczenie w 2014 roku nałożona została tylko jedna kara. 11 w historii kara jaka została nałożona za wykroczenie tego typu, otrzymało PZU Życie w wysokości 150 tys. złotych, co było swojego rodzaju rekordem, ponieważ wcześniejsza najwyższa sankcja wynosiła 50 tys. złotych. Tym samym wywindowana została suma kar w tej kategorii z 250 tys. złotych na 400 tys. złotych.

Innym rekordem, jaki został pobity w 2014 roku była najwyższa kara nałożona na przedstawiciela branży ubezpieczeniowej. We wrześniu 2014 przez Komisję Nadzoru Finansowego została tu za naruszenie art. 30 ust. 1 i art. 153 ustawy o działalności ubezpieczeniowej w ramach działalności inwestycyjnej prowadzonej w okresie od października 2010 r. do lipca 2012 r. Kwota kary jaka musiała zapłacić Benefia Szczecin wynosiła aż 1,5 miliona złotych! Kara była skutkiem inwestycji poczynionych przez firmę między innymi poprzez obligacje i akcje podmiotów powiązanych ze sobą kapitałem i osobami. Gdyby nie aktywny udział Benefii w wykryciu tych nieprawidłowości i podjęcie działania w celu ich eliminacji, kara mogłaby być jeszcze wyższa. Wpływ na to miała także współpraca z KNF i organami wymiaru sprawiedliwości, stabilna sytuacje finansową firmy a także brak wpływu na interesy ubezpieczonych, uposażonych i uprawnionych.

Od 2006 roku KNF nałożyła łącznie ponad 7 milionów złotych na towarzystwa ubezpieczeniowe. W 2014 roku w sprawach związanych z zawiadomieniami UKNF wniesiono aż 19 aktów oskarżenia, co jest rekordem od czasu powstania instytucji. 9 wniosków dotyczyło działalności firm na rynku kapitałowym, 8 wniosków dotyczyło sektora bankowego i tylko 2 innych przepisów prawa. Spośród zawiadomień jakie spłynęły do Urzędu, zapadło 14 wyroków, po 6 w sektorze bankowym i na rynku kapitałowym, a tylko dwa dotyczące naruszeń przepisów prawa. Nadal wiele zawiadomień, które spływają do prokuratury, jak podkreśla Urząd, dotyczy uzasadnionych podejrzeń o popełnienie przestępstwa przed podmioty, które prowadza działalność bez zezwoleń. W 2014 roku takich zawiadomień wpłynęło 65, a najwięcej z nich dotyczyło naruszeń na rynku kapitałowym. 17 z nich dotyczyło ujawnienia lub wykorzystania poufnej informacji, 10 działalności prowadzonej bez wymaganego zezwolenia oraz 9 dotyczącej manipulacji. 6 zgłoszeń dotyczyło wykonywania działalności legalnie, ale z naruszeniem przepisów ustawy o ubezpieczeniach.

Możliwość komentowania jest wyłączona.