Kabotaż na terenie UE

kabotażKabotaż czyli specyficzny rodzaj usług transportowych na terenie państw Unii Europejskiej, regulowany jest Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 roku. Przewóz towarów pojazdem o DMC poniżej 3,5 tony wiążę się nie tylko z koniecznością wykupienia polisy OC, ale także przestrzeganiem paru zasad takich jak to, że kabotaż musi być wykonywany w ramach realizacji transportu międzynarodowego, przez przewoźnika, który posiada specjalna licencję wspólnotową. Transport w kabotażu może być wykonywany jedynie tym samym środkiem transportu, który jest uczestnikiem transportu międzynarodowego.

Nasza multiagencja przygotowała ofertę ubezpieczenia kabotaż przejdź do zakładki Kontakt i zapytaj się doradcy co może zaoferować.

Kabotaż z wyładunkiem i bez

Istnieje różnica w kabotażu do państwa docelowego z wyładunkiem, a jedynie wjazdem z towarem do danego państwa. W pierwszym przypadku kraj do jakiego wjechał transport, musi stanowić miejsce docelowe przewożonych dóbr i przewoźnik ma prawo do 3 takich operacji w ramach jednego państwa i umowy. Nadany list przewozowy jest traktowany jako jeden kabotaż, a przewozy w ramach jednego państwa muszą być wykonane w ciągu 7 dni od wyładowania towaru. W kwestii przejazdu przez Państwo bez wyładunku w nim towarów i przejazdu w obrębie kraju bez ładunku. W takiej sytuacji transport kabotażowy może wjechać do kraju i wykonać tylko jeden przewóz kabotażowy w ciągu 3 dni od wjazdu do kraju.

Odpowiedzialność cywilna w UE

Kwestią nieujednoliconą jest ubezpieczenie OC na terenie Państw UE. Polisy OC powinny zawierać zatem w swoim zakresie jak największą liczbę Państw do jakich wykonywane są przewozy, szczególnie do tych krajów, do których wykonywanych jest najwięcej przewozów. Jednymi z najczęściej wybieranych destynacji są Niemcy i Francja. W Niemczech, transport pojazdami do 3,5 tony nie jest regulowany w szczególny sposób, dlatego też obierając ten kierunek nie należy spodziewać się dodatkowych kosztów ubezpieczenia. Inaczej sprawa wygląda dla pojazdów o wyższej wadze, gdzie kraj ten nakłada już obowiązek wykupienia specjalnej polisy. Jeśli chodzi o przewóz towarów do Francji, odpowiedzialność cywilna i wszelkie regulacje zalezą od wagi przewożonego towaru. I tak przesyłki o wadze do 3 ton muszą być dodatkowo ubezpieczone w kwocie 23 Euro za 1 kg wagi brutto, jednak cena ta nie może być wyższa niż 750 euro za 1 paletę. Przewozy powyżej wagi 3 ton są ubezpieczane w kwocie 14 euro za 1 kg brutto, jednak kwota ta nie może być wyższa niż 2.300 euro za 1 tonę. Dodatkowo we Francji należy wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody, które były spowodowane opóźnieniem w dostawie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.