Jak wybrać dobre ubezpieczenie oc Spedytora

Jak wybrać dobre i tanie ubezpieczenie oc Spedytora. Wykonywanie czynności transportu i spedycji towarów przez firmy spedycyjne, wymaga nie tylko posiadania licencji ale także ubezpieczenia OC. Mimo posiadania takiej polisy, ochrona przedsiębiorstwa może być niedostateczna. Niewiele firm spedycyjnych jest w stanie określić w jak dużym zakresie odpowiadają za szkody i ryzyko wykonywania działalności. Co więcej, wielu pośredników ubezpieczeniowych nie jest w stanie ocenić ryzyko wykonywanych zleceń przez spedytora, przez co sprzedają im polisy bez pokrycia.

Częstą sytuacją jest to, że spedytorzy posiadają umowy ubezpieczenia OC, uwzględniające jedynie standardową odpowiedzialność, wynikająca z przepisów prawa. Spedytor, z wynikających umów z przewoźnikami, jest odpowiedzialny za ich wybór i zazwyczaj tu leży jego wina. Jeśli ubezpieczyciel doszuka się winy w wyborze przez spedytora przewoźnika, co zdarza się dość rzadko, Ubezpieczyciel może zarzucić spedytorowi brak należytej staranności. Następnie może być to zamienione na rażące niedbalstwo. Poskutkuje to tym, że Ubezpieczyciel odmówi wypłacenia odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody i nie przyjmie za nią odpowiedzialności. Inaczej sytuacja wygląda gdy spedytor zostaje wpisany w poz. 16 listu CMR, gdzie występuje stosunek prawny o tzw. przewoźniku umownym. W takiej sytuacji nie ma znaczenia czy spedytor dokonywał sam przewozu czy nie- odpowiada za wszystkie szkody jak przewoźnik. I takiej sytuacji nie uwzględnia tradycyjna polisa OC spedytora, a koszty pokrywane są z jego kieszeni.

Jak rozwiązać palący problem?

Aby uchronić się przed niemiłą niespodzianką przede wszystkim należy podpisać taką umowę OC spedytora, która pokryje odpowiedzialność spedytora w każdej sytuacji. Oprócz ubezpieczenia OC polisa powinna pokrywać rażące niedbalstwo czy roszczenia o OC przewoźnika umownego. Rozszerzenie zakresu obowiązywania odpowiedzialności ubezpieczyciela wiąże się z wyższą składką polisy. Aby ochronić swoją firmę przez ogromnymi kosztami napraw szkód wynikłych z wykonywania umowy zlecenia spedycji, warto wykupić szerszy zakres ochrony.

Możliwość komentowania jest wyłączona.