Jak napisać odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego

Odwołanie Od Decyzji Towarzystwa UbezpieczeniowegoKonsultanci zawsze są mili. Szczególnie ci w towarzystwach ubezpieczeniowych. Pomagają, szybko załatwiają sprawy. Jednak, jeśli przychodzi do zapłaty, zazwyczaj migają się od odpowiedzialności. Tak może być w przypadku wyceny szkody. Może być ona nieadekwatna do poniesionych przez nas strat. Warto zapoznać się z tym, jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Wiele osób uważa, że jedyną drogą do uzyskania sprawiedliwości są znajomości. Dlatego, gdy przydarzy nam się coś złego, obdzwaniamy rodzinę i przyjaciół. Niestety, ale większość osób nie posiada znajomości w ubezpieczeniach, które pomogłyby nam wyjść z takiej sytuacji. W takiej sytuacji, gdy nie zgadzamy się z decyzją ubezpieczyciela, najlepszym sposobem jest napisane odwołania.

Kiedy można pisać odwołanie?
Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek informować klientów, że mają oni prawo do sądowego dochodzenia swoich roszczeń. Są oni zobowiązani do tego na mocy Ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Niektóre firmy informują również, że klient ma możliwość odwołania się od decyzji zarządu firmy. Należy pamiętać, że nawet jeśli ubezpieczyciel nigdzie o tym nie napisze, możemy w każdej chwili odwołać się od jego decyzji.

Czas na odwołanie od decyzji
Wielu poszkodowanych myśli, że czas na odwołanie od decyzji jest bardzo krótki i tylko przed jego upływem mogą złożyć odwołanie, bo potem to już będzie nieważne. Jednak, to nie jest prawda. Termin odwołania od decyzji ubezpieczyciela jest równoznaczny z terminem przedawnienia roszczeń. W takim terminie możemy zarówno zgłaszać roszczenia, jak i polemizować z ubezpieczycielem. Zazwyczaj taki czas wynosi 3 lata.

Wyjątkiem są roszczenia z ubezpieczenia OC. Poniżej zostały przedstawione dwa wyjątki, opisane w art. 442[1] kodeksu cywilnego:
§ 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.
§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Warto wyjaśnić trudne pojęcia, jakie pojawiły się w powyższych artykułach:

  • Czyn niedozwolony to krzywdzące działania, jakie zostały wyrządzone drugiej osobie. Nie muszą być one zawinione. Np. jeśli ktoś przez nieuwagę nie wyhamuje na światłach wjedzie w tył samochodu uszkadzając zderzak, popełni czyn niedozwolony.
  • Zbrodnia i występek to rodzaje przestępstw. Związane są z nimi ciężkie wypadki komunikacyjne, w których poszkodowani odnieśli obrażenia skutkujące rozstrojem zdrowia trwającym dłużej niż 7 dni, kwalifikowane są najczęściej jako występki.

Należy pamiętać, że czas nie działa na naszą korzyść. Im później złożymy odwołanie, tym trudniej będzie zbadać całą sprawę. Dlatego warto jak najszybciej takiej sprawy załatwić.

Forma odwołania od decyzji ubezpieczyciela
Ubezpieczyciele coraz częściej kontaktują się ze swoimi klientami przez Internet i różnego rodzaju urządzenia mobilne. Zazwyczaj drogą mailową otrzymujemy wycenę szkody czy też inne decyzje ubezpieczyciela. My jako klienci, jeśli chcemy cała sprawę załatwić, lepiej powinniśmy skorzystać z innej formy kontaktu.

Odwołanie powinno zostać wykonane w formie pisemnej. Należy skierować je do zarządu firmy ubezpieczeniowej. Oczywiście, nie należy łudzić się, że sam prezent je przeczyta, ale trafi ono do specjalnego działu zajmującego się właśnie odwołaniami. Takie pismo zostanie wtedy na pewno przeanalizowane, a jeśli zostaną przedstawione w nim solidne argumenty, że to ubezpieczyciel się mylił, można liczyć na zmianę decyzji.

W piśmie powinniśmy zawrzeć numer szkody i konkretną decyzję likwidatora. Dzięki temu, wtedy rozpatrzenie odwołania potrwa krócej, bo ubezpieczyciel nie będzie musiał szukać sprawy w aktach, tylko będzie miał już wszystkie dokumenty przed sobą.

Najlepiej takie odwołanie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu, będziemy mieli pewność, że ubezpieczyciel odebrał pismo, ponieważ dokumenty czasami w tajemniczych okolicznościach giną. Szczególnie u ubezpieczycieli.

Co powinno znaleźć się w odwołaniu od decyzji?
Na pewno w odwołaniu powinno się znaleźć jak najwięcej argumentów. Nie wystarczy napisać „wartość mojego samochodu została zaniżona i domagam się dopłaty”. Należy każdy argument odpowiednio udokumentować, na przykład załączając oferty sprzedaży podobnych modeli aut z portali aukcyjnych czy rachunki za wyposażenie dodatkowe, które zamontowałeś w pojeździe, a którego likwidator nie uwzględnił.

Oczywiście, wielu z nas zastanawia się, czemu to właśnie my mamy udowadniać ubezpieczycielowi, że się myli. Jak zaznacza w swoim orzecznictwie Sąd Najwyższy, „po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku zakład ubezpieczeń obowiązany jest do ustalenia przesłanek swojej odpowiedzialności oraz do zbadania okoliczności dotyczących wysokości szkody. Zakład ten ma obowiązek, aktywnego, samodzielnego wyjaśnienia okoliczności wypadku i wysokości szkody. Tego obowiązku, należącego do istoty działalności ubezpieczeniowej, ubezpieczyciel nie może przerzucić na inne podmioty”.

Oznacza to, że ubezpieczyciel musi samodzielnie zlikwidować szkodę. Stosując odpowiednie wyłączenia lub ograniczenia, jest zobowiązany wytłumaczyć klientowi swoją decyzję. Natomiast, jeśli my sami odwołujemy się od decyzji towarzystwa, musimy przedstawić mu argumenty potwierdzające to, że my mamy rację. Dzięki temu, możemy skłonić go do zmiany decyzji.

Wiele osób po otrzymaniu niekorzystnej decyzji chce wynajmować niezależnego rzeczoznawcę, aby zrobił swoją wycenę auta. Wiąże się to z całkiem sporymi kosztami, a taki wydatek nie zawsze zostanie nam zwrócony przez ubezpieczyciela. Dlatego najpierw warto napisać samodzielnie odwołanie i zobaczyć jaka będzie reakcja.

W odwołaniu powinno się również napisać, czego oczekujemy od ubezpieczyciela – na przykład uznania wyższej wartości pojazdu w dniu szkody lub zwrotu kosztów pojazdu zastępczego, których początkowo odmówiono.

Warto również przed napisaniem odwołania poszukać w Internecie wyroków sądowych, które zapadły w podobnych sprawach co nasza. Jeśli uda nam się jakieś znaleźć, można spokojnie się na nie powołać.

Jest jeszcze jedna ważna kwestia. Warto wykazać się w takim liście kulturą i opanowaniem. Towarzystwa ubezpieczeniowe zatrudniają normalnych ludzi, a nikt w pracy nie lubi czytać niewybrednych epitetów pod swoim adresem. Warto pisać o faktach, a nie o osobie likwidatora czy sposobach na zarobek całej firmy.

Czas na odpowiedzieć na odwołanie od decyzji
Ta kwestia została uregulowana przez Ustawę o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. W jej ramach, ubezpieczyciela ma 30 dni, aby odpowiedzieć na reklamację. Jeśli nie zrobi tego w tym terminie, możemy uznać, że reklamacja jest zasadna i wymienione żądania muszą zostać zrealizowane. Firma ubezpieczeniowa w uzasadnionych przypadkach może dać sobie więcej czasu – nawet do 60 dni – na odpowiedź na odwołanie, ale wtedy musi uzasadnić powód późniejszej odpowiedzi.
Jeśli ubezpieczyciel pomimo naszego odwołania, podtrzyma swoja decyzję, nie warto od razu iść do sądu powszechnego. Można złożyć skargę do Rzecznika Finansowego lub spróbować załatwić sprawę w sądzie polubownym.

Możliwość komentowania jest wyłączona.