Gothaer dawniej PTU

Gothaer PoliceGothaer (PTU S.A. czyli Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ) jest jednym z największych krajowych zakładów ubezpieczeń majątkowych i osobowych – plasuje się na 12 pozycji w rankingu, pod względem przypisu składki. Jest towarzystwem wszechstronnym – oferuje kompletną paletę ubezpieczeń: majątkowych, osobowych, odpowiedzialności cywilnej, w podobny sposób dla przedsiębiorstw, jak i klientów indywidualnych.

Niemieckie Towarzystwo Gothaer Police powiększyło do 99,86% własny udział w akcjonariacie Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Niemiecka grupa ubezpieczeniowa Gothaer odkupiła pakiet akcji PTU S.A. należący do Polskiego Towarzystwa Reasekuracji S.A.

Gothaer założono w 1820 roku, jako towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych. Grupa Gothaer realizuje na rok ponad 4 mld euro przychodów ze składek, co czyni ją jednym z największych niemieckich koncernów ubezpieczeniowych. Realizując swoją procedurę ekspansji w Europie Środkowo – Wschodniej niemiecki koncern ubezpieczeniowy Gothaer kupił w 2010 roku większościowy pakiet (około 75%) akcji Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A.

Gothaer TU obsługuje teraz klientów indywidualnych oraz korporacyjnych, głównie małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

Jeśli chcesz skorzystać z oferty ubezpieczeniowej w obrębie Polic

TU ubezpieczenia

www.TanieUbezpieczenia.com.pl

Kontakt Www.tanieubezpieczenia.com.pl

tel. 793 20 40 60

Możliwość komentowania jest wyłączona.