Fundusze inwestycyjne

Jeśli oczekujemy wysokich zysków to właśnie Fundusze inwestycyjne będą dla nas idealnym rozwiązaniem. Fundusze inwestycyjne charakteryzują się tym, że nakład pracy własnej jest minimalny a ryzyko inwestycji określone jest strategią inwestowania, który jest bardzo elastyczny a my mamy możliwość zmian. Nasze oszczędności możemy dowolnie przenosić pomiędzy funduszami co daje nam wolną rękę przy inwestycjach.

Fundusze inwestycyjne dają nam możliwość zarobić niewielki pieniądze na instrumentach finansowych stworzonych dla przedsiębiorstw posiadających duży kapitał.

Główną zaletą takich funduszy jest minimalny nakład pracy. Firma, która zarządza takim funduszem obowiązkowo musi posiadać dwóch doradców inwestycyjnych, którzy będą posiadać wiedzę oraz doświadczenie w inwestycjach. Aby przekonać się o skuteczności pracy inwestorów najlepiej przekonać możemy się z podsumowań i raportów okresowych.

Mniej ryzykowne inwestycje to:

  • obligacje
  • bony skarbowe
  • akcje spółek o najwyższej wiarygodności finansowej, dopuszczone do obrotu publicznego

Z kolei inwestycje z większym ryzykiem jest umożlwiające większy zarobek to:

  • nieruchomości
  • kruszce i surowce
  • udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

wierzytelności wobec osób fizycznych

Możliwość komentowania jest wyłączona.