Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ – czy warto?

Ubezpieczenie turystyczne zapewnia  pokrycie kosztów leczenia bez konieczności płacenia, a także pokrycie kosztów ratownictwa i transportu medycznego zakres tego ubezpieczenia zaczyna się od  transportu z miejsca zdarzenia do szpitala aż po transport lotniczy do kraju pod opieką wykwalifikowanego lekarza. W ramach polisy turystycznej można także korzystać z prywatnych placówek lekarskich za granicą

Przed sezonem urlopowym wzrasta liczba wydawanych bezpłatnie Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ. Podczas wyjazdu za granicę karty te nie pokrywają jednak wszystkich kosztów związanych z leczeniem poza krajem.

Długi weekend majowy to  okazja do krótkiego urlopu, który coraz częściej spędzany jest za granicą. Co roku  wzrasta też w związku z tym liczba wydawanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ kart EKUZ. Ponad dwa mln w zeszłym roku to dotychczasowy rekord, lepszy o 500 tys. w porównaniu roku 2012. Statystyki NFZ pokazuje, że zainteresowanie Polaków kartami wzrasta  wiosną  a więc w przed majówką.

Dzięki karcie EKUZ osoby ubezpieczone w NFZ, gdy coś im się stanie, mogą przez 6 miesięcy korzystać z opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej a także na Islandii, Liechtensteinie Szwajcarii Norwegii. Taka opieka odbywa się na identycznych zasadach, jakie obowiązują obywateli tych państw. W wielu przypadkach wiąże się to jednak z koniecznością poniesienia dodatkowych  kosztów.

Za co zapłacimy się z własnego portfela?
Karta EKUZ jest jak najbardziej przydatna, ale ma też wiele wad, o których lepiej wiedzieć przed urlopem. Czego nie zapewnia ta karta ?  np organizacji i pokrycia kosztów powrotu do kraju, które w mogą być liczone w setkach tysięcy złotych co więcej  bezpłatna pomoc medyczna zostanie udzielona przez placówki  tylko w takim   zakresie jaki jest określony przepisami danego państwa członkowskiego w  Niemczech będziemy musieli zapłacić za pierwszą wizytę u lekarza, a za każdy dzień pobytu w szpitalu kosztuje 10 euro.

Poniższe przykłady obrazują, jak jest w innych krajach:
– w Belgii 25% leczenia i lekarstw pokrywa się we własnym zakresie,
– we Francji opłaca się 30% wysokości opłat lekarskich, 20% kosztów leczenia stacjonarnego i 25% szpitalnego, koszty leków od 35% do 65%, a także 40% kosztów testów laboratoryjnych,
– we Włoszech obowiązują opłaty za wizytę u lekarza i leczenie stomatologiczne do 36,15 euro, za wyjątkiem pediatry lekarz specjalista przyjmuje tylko po skierowaniu od lekarza ogólnego, leki na receptę są sprzedawane za opłatą ryczałtową, za pozostałe trzeba zapłacić niekiedy nawet 100 lub 50% ceny,
– w  zagranicznych miejscowościach wypoczynkowych lekarze przyjmują wyłącznie prywatnie, a w związku z tym EKUZ nie jest tam honorowany i za te usługi należy zapłacić pełną, bezzwrotną kwotę,
– pacjent w pełni ponosi koszty transportu sanitarnego do Polski, również ratownictwo górskie w wielu krajach jest w pełni odpłatne.

Uzupełnieniem karty EKUZ jest dobrowolna kupowana na własną rękę polisa turystyczna, która będzie działa w sytuacjach wyłączonych z zakresu ochrony w ramach NFZ-etu.

Ubezpieczenie turystyczne na wczasy na urlop z rodziną

www.TanieUbezpieczenia.com.pl

Kontakt Www.tanieubezpieczenia.com.pl

tel.  793 92 93 94

ul. Opłotki 70-556 Szczecin

Możliwość komentowania jest wyłączona.