Choroba przewlekła – ubezpieczenie turystyczne

Choroba Przewlekła UbezpieczenieW przypadku posiadania choroby przewlekłej, powinniśmy zadbać o to, aby ubezpieczenie turystyczne zostało poszerzone o ochronę na wypadek następstw takich przypadłości, wymagających natychmiastowej opieki lekarskiej przed zakończeniem podróży zagranicznej. W mediach pojawiają się informacje, że co prawda turyści wykupują ubezpieczenia turystyczne, ale po zachorowaniu okazuje się, że było ono niewystarczające, aby pokryć koszty leczenia. Ubezpieczyciele postępują tutaj poprawnie, ponieważ jeśli turysta nie wykupić ubezpieczenia dodatkowego w ramach ubezpieczenia turystycznego, nie może liczyć na pokrycie kosztów dotyczących leczenia chorób przewlekłych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Osoby mające problem z sercem, nadciśnieniem czy zmagają się z nowotworem, nie musza rezygnować z podróżowania. Wystarczy jedynie wykupić odpowiednie ubezpieczenie, aby nie mieć problemów z pokryciem kosztów leczenia, które za granicą jest bardzo drogie.

W ramach podstawowego ubezpieczenia turystycznego, nie ma możliwości skorzystania z finansowania następstwa i zaostrzenie chorób przewlekłych. Jest to wyłączenie logiczne – jeżeli ktoś już na coś choruje, to jest większe ryzyko, że ta choroba pociągnie za sobą dalsze konsekwencje na urlopie, w upale, podczas uprawiania sportu czy na skutek długiego lotu samolotem niż ma to miejsce w przypadku osób zdrowych. Należy pamiętać, że ubezpieczenie jest jedynie od zdarzeń losowych i takich, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jeśli jednak wykupimy do podstawowego ubezpieczenia turystycznego dodatkowy pakiet, także sytuacje związane z chorobą przewlekła będą chronione. Jeśli będziemy posiadali takie rozszerzone ubezpieczenie turystyczne, ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia, jeżeli choroba przewlekła nie została rozpoznana przed wyjazdem za granicę i ujawniła się podczas podróży zagranicznej objawami wymagającymi udzielenia pomocy natychmiastowej lub ratującej życie.

Czym jest choroba przewlekła?

Warto zajrzeć do OWU, aby przekonać się jak ubezpieczyciele definiują chorobę przewlekłą.

W Multiagencji www.TanieUbezpieczenia.com.pl są to wszelkie choroby, które mają jedną lub więcej z następujących cech charakterystycznych: są trwałe, pozostawiają po sobie inwalidztwo, spowodowane są nieodwracalnymi zmianami patologicznymi oraz wymagają specjalnego postępowania rehabilitacyjnego albo według wszelkich oczekiwań wymagać będą długiego okresu nadzoru, obserwacji czy opieki.

Jest to definicja, która bardzo zbliżona jest to potocznego rozumienia tej przypadłości. Warto wyposażyć się w rozszerzone ubezpieczenie turystyczne, jeśli cierpimy na niewydolność serca, chorobę niedokrwienną serca, nadciśnienie tętnicze astmę, alergię czy reumatoidalne zapalenie stawów czy inne przewlekłe choroby.

Za chorobę przewlekłą można uznać między innymi:

 • nowotwory,
 • stwardnienie rozsiane,
 • choroby układu krążenia,
 • choroby wieńcowe,
 • epilepsja,
 • cukrzyca,
 • astma,
 • nadciśnienie,
 • silne alergie,
 • przewlekłe choroby układu oddechowego,
 • choroba Alzheimera, zespół Parkinsona,
 • osteoporoza,
 • niedoczynność tarczycy,
 • przewlekłe owrzodzenia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.